Fra 3. til 5. september mellom klokken 03:47 -11:47 vil det bli utført arbeid på sporet mellom Majavatn og Namsskogan.

Strekningen vil dermed stenges for trafikk på nattetid.

– Nattogene er innstilt fredag 3., lørdag 4. og søndag 5. september. Resterende nattog vil kunne passere bruddet, sier Lena Angela Nesteby, konstituert administrerende direktør i SJ Norge.

I første omgang innstilles det tre nattog på strekningen mellom Bodø og Trondheim i sørgående retning og tre tog i nordgående retning.

– Arbeidet som pågår på Nordlandsbanen startet opp 16. august. Det er varierende hvor lenge det er brudd, og hvor bruddet er på banen. Derfor er det varierende driftsopplegg fram til 17. september, sier Nesteby.

– Hvorfor settes det ikke opp alternativ transport på strekningen?

– Vi har ikke helt avklart dette ennå. Erfaringen er at de reisende ikke velger buss som et alternativ til nattog. Det blir avklart i løpet av kort tid, sier hun.

Ifølge den konstituerte direktøren, har det vært i gjennomsnitt vært mellom 100 og 150 reisende med hvert nattog.

– Etter sommerferien og utover høsten så er det mindre reisende. Mellom 50 og 100. Når vi skriver antall reisende, så er ikke det antall reisende som nødvendigvis skal hele strekningen, men mange som for eksempel reiser mellom Grong-Trondheim eller Mosjøen-Fauske.