Innstillinga til Norges Bondelags nye styre er klar. På lista står Solveig fra Rana