– Klimakrisen er vår tids største politiske utfordring, sa regionrådsleder Rolf Steffensen, som brukte Engenbreens tilbaketrekning til å advare mot klimaendringene som pågår.

– Jeg føler sinne når det protesteres mot fakta fra klimaforskerne i stedet for å ta inn over seg nødvendigheten av å ta grep for å holde temperaturøkningen på under 2 grader, fortsatte han til Avisa Nordland.

230 meter

Bakteppet er at Engenbreen de siste åtte årene har trukket seg tilbake 230 meter. Det kom fram da leder av Salten Friluftstråd, Bjørn Godal, skulle bore ned siste versjon av Det store Saltfjellkartet på det nye punktet ved bretunga.

Da forrige utgave av ble boret ned for åtte år siden lå brefronten 230 meter nærmere vannet.

Kartet dekker området mellom svenskegrensen og kystområdene, begrenset i nord og sør av Saltfjorden og Ranfjorden. Norges største friluftskart er finansiert av kommunene i Salten regionråd i fellesskap, og er dermed tilgjengelig til en skapelig pris for folk. Det inneholder alle merkede turstier og hyttene til Turistforeningen og jeger- og fiskerforeningene, samt åpne koier og andre krypinn.

Vil fortsette

– Engenbreens tilbaketrekning er symptomatisk for klimaendringene vi ser også på andre breer rundt om i verden, sier NVE-forsker Hallgeir Elvehøy.

Selv om det falt mye snø i vinter, og avsmeltingen i sommer vil bli mindre enn normalt, tror han bretunga vil fortsette å trekke seg tilbake, også i år.

 

– Det tar lang tid før vi kan merke virkningen av økt snødybde på isplatået på bretunga.

Det var Meløy-ordfører Per Swensen som ønsket velkommen.

– Dette er en stor begivenhet. Neste år er Engenbreen endret, forhåpentligvis i positiv forstand.

Det kunne ikke Elvehøy love.

– Vi antar at breen vil fortsette å minke med rundt 20 meter per år dersom klimaendringene fortsetter som nå.