Det er Statskog som i en pressemelding melder om is- og snøforholdene i fjellet. Spesifikt for Nord-Helgeland melder Statskog at de siste dagers snøfall har gitt mye bedre skiføre i høyfjellet.

De melder at gammel is og skare er dekket med nysnø og at terrenget er slettet ut. Men i skogen kan det være ganske tungt og djupgått.

– Mye vind kombinert med mye snø har gitt betydelige hengeskavler spesielt i nord- og østhellinger. Det er rasfare og spesielt leområder har samlet mye snø. Men det er rikelig med terreng som ikke er å betrakte som rasfarlig, så det er ingen grunn å avlyse påskeskituren, sier Arild Bjørge i Statskog.

Varsom.no melder fortsatt om betydelig snøskredfare på Helgeland. Også Rana Røde kors sa til Rana Blad mandag at de først og fremst frykter snøskredfaren denne påsken.

Når det gjelder forholdene for isfiske melder Statskog at det er god is uten overvann og fine forhold for isfiske. Helgeland Kraft advarte imidlertid før palmehelga at det er usikker is på regulerte vann.