Samisk parallellnavn på Rana kommune, byen Mo og flere offentlige steder i Mo er nå ute på høring. Norske Samers Riksforbund (NSR) er glade for at vi er et steg nærmere økt synliggjøring av samisk språk og kultur i Saepmie.

Flere og flere kommuner har tatt initiativ til å skilte samiske stedsnavn og bruke samisk språk på offentlige steder, også utenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Det er gledelig å se at kommuner er sitt ansvar bevisst når de prioriterer å synliggjøre samisk tilstedeværelse. Signaleffekten av dette er med på å gjøre samisk og norsk likeverdig, og kan skape grobunn for mer informasjon og synliggjøring av samers lange historie og rettmessige plass i samfunnet den dag i dag.

Rana kommunes foreløpige tilrådning angir Raanen tjïelte som navnet på Rana kommune, og Mueffie som navnet på Mo. Bruken av samiske stedsnavn i dette området er godt dokumentert og er navn som brukes av befolkningen i dag. I tillegg er det forslag på samiske navn på Mo kirke, Mo jernbanestasjon og Mo i Rana lufthavn.

For oss er et samisk skilt mer enn bare et skilt. For oss handler det om anerkjennelse, inkludering og synliggjøring. Vi blir veldig glade når vi ser samiske språk bli brukt i sammenhenger som er synlige for hele befolkningen. Å bli ønsket velkommen til Mo og Rana med samiske stedsnavn er dermed noe som vil glede mange.

Vi håper at flere aktører framover kan ta del i å løfte samiske språk og kultur. Det å se sitt eget språk, bli synliggjort og likestilt med norsk har derfor en stor påvirkningskraft og positiv virkning på samer som skal bo og vokse opp i nærmiljøet. I det arbeidet kan ikke samiske aktører stå alene. Det er i samarbeid at de store oppgavene blir løst, også for samisk språk og kultur.

For NSR er det viktig at både umesamisk og sørsamisk blir løftet. NSR har i denne perioden startet en lang revitaliseringsprosess for ume- og pitesamisk, med blant annet å endre stedsnavnsloven slik at vi får godkjente navn på disse språkene. Vi vil jobbe for at samiske stedsnavn på ume- og pitesamisk blir løftet når lovendringen er på plass.

Samiske aktører i Rana har lenge kjempet for å språkene sine. Dette er en seier for de språkmiljøene som i lang tid har jobbet for å øke bevissthet og synliggjøre samisk. Vi gleder oss å komme til Mueffie og Raanen tjïelte å se samiske stedsnavn langs veien og samisk språk skiltet på flere steder. Dette vil være et steg i riktig retning for å øke samisk synliggjøring i området.

Men, jobben er ikke over. Vi håper å få tillit fra velgere til å kunne bidra i årene framover med å jobbe for enda flere samiske stedsnavn, økt synliggjøring og en revitalisering av våre samiske språk.

Maja Kristine Jåma

1.-kandidat for NSR i sørsamisk valgkrets

Ole-Henrik B. Lifjell

2.-kandidat for NSR i sørsamisk valgkrets