Ja til omstridt boligfelt: – Etter mitt skjønn et overgrep mot grunneierne