En patrulje fra UP var ute på veien og jaktet etter råkjører. Ved Fv. 810 på Alteren gjennomførte de en laserkontroll, men alle kjørte pent.