Det er i en pressemelding fra Rana kommune det fremgår at to av kommunens kommunaldirektører har bestemt seg for å pensjonere seg.

Disse er Ann Jorid Bostad Virik, kommunaldirektør for helse og omsorg, og Jan Erik Furunes, kommunaldirektør for tekniske tjenester.

Ann Jorid Bostad Virik har vært ansatt i Rana kommune i 41 år, og fyller 66 år i 2022. Hun blir pensjonist 1. september. Jan Erik Furunes har vært ansatt i Rana kommune siden 2015, og fyller 67 år like over nyttår. Han blir pensjonist 1. august.

– Rana kommune mister to markante kommunaldirektører som har hatt ansvar for to store sektorer i kommunen som leverer viktige tjenester til innbyggerne. De har begge evnet å se det store bildet og takle utfordringer på en god måte. Jeg respekterer deres valg om å gå over i pensjonistene rekker, sier Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune, og fortsetter med å meddele at arbeidet med å finne deres erstattere er i gang.

– Vi forbereder nå en rask utlysing av stillingene og har forhåpentligvis på plass to nye kommunaldirektører en gang etter sommerferien.