Skoleopposisjonens forklaringsproblem:

Jeg blir altså beskyldt for å lyve. Og dette kommer fra de samme folkene som i debatten i går, benektet at de har sagt at de vil reversere skolestrukturen.

De samme folkene som holdt pressekonferanse på Moheia i fjor og lovte at den gamle skolestrukturen skal gjeninnføres. Hva annet kalles det enn reversering?

Hva betyr en reversering? Svaret er noe sprikende. For Grubens del varierer koalisjonen svaret mellom å bygge ny ungdomsskole og ny barneskole, eller å samle 650 elever i alderen 6 til 16 år i samme bygg. DET vil i så fall bli den største skolen i Rana.

Og på Ytteren vil de bygge ny barneskole og endre nåværende Ytteren barneskole tilbake til ungdomsskole.

Det alene vil nærme seg 600 millioner og investeringene og tilpasningene på Moheia blir da penger ut av vinduet, som de nå bekymrer seg for, til tross for at det ble opplyst i formannskapet at det er ikke rapportert overskridelser av rammen på 160 mill for Rana ungdomsskole.

Les også

Vi ønsker oss en redelig valgkamp uten skittkasting og usannheter. Vi er derfor svært skuffet over at sittende ordfører Geir Waage tyr til løgn

 

Selv om Rana ungdomsskole ikke er det de vil ha, så skal banken fortsatt ha sine penger og de kan derfor ikke se bort fra det som allerede er investert. Totalt vil de dermed gå fra en investering på 160 mill på ungdomsskole til 800 elever, til omlag 700 millioner for samme antall elever.

Koalisjonen som ønsker å ta over styringen i Rana (Rødt, Frp, KrF, Sp, V) skal altså bygge flere nye skoler og i tillegg gjenåpne skolen på Alteren, som alene har en driftskostnad på 6 millioner.

Store økninger i driftskostnader kommer i tillegg, som vil gå på bekostning av undervisning, dersom dette ikke skal tas fra andre områder.

Fremdeles vil de ikke legge frem den selvsagte kuttlisten som følger med på kjøpet for velgerne.

Etter at Arbeiderpartiet sammen med SV og Høyre bidro til at vi fikk en bærekraftig skolestruktur hvor vi bevarte utkantskolene i Utskarpen og Storforshei, sikret nye eller nyoppussede barneskoler i bydelene og samlet de sentrumsnære ungdomsskolene har skolelista gått høyt på banen og lover nå reversering. Det vil koste mye. Men hvem som skal få et lavere tjenestetilbud vil de ikke si, så jeg tillater meg å spørre igjen:

-          Skal de kutte i eldreomsorgen?

-          Skal de kutte i barnevern?

-          Skal de la være å bygge flyplass?

-          Skal de kutte fritidsklubber?

-          Skal de kutte i nye Rana Museum?

-          Skal de kutte i rustjenesten?

-          Skal det ikke bygges sykehjem?

Alt dette er relevante spørsmål, all den tid det vil koste titalls millioner i drift å reversere skolestrukturen. I tillegg blir det nye år med høringer og usikkerhet for barn, foreldre og ansatte. Skolestrukturen vi nå har kan vare i flere tiår, opposisjonen vil ha flere nye år med prosesser.

I mellomtiden bygges nye vennskap på ungdomsskolen inntil de igjen skal splittes og tilbakeføres til tre ungdomsskoler.

Et annet spørsmål partiene, fra Rødt til Frp ikke svarer på er hvordan de skal styre kommunen. Skal de reversere skolestrukturen må de lage flere budsjetter sammen. Der avgjøres blant annet flyktningepolitikken, eldreomsorgen, barnevern, fritidstilbud til unge, kulturpolitikken også videre.

Velgerne burde få svar på om de får Frps politikk når det gjelder å bosette flyktninger, eller Rødt og Venstre sin politikk.

Å ikke fortelle velgerne om hva de vil kutte for å finansiere egne, svært dyre valgløfter, det er å holde velgerne for narr. Før de klager på noen andre bør de legge frem kuttlisten sin. Da får vi se hvem som betaler for koalisjonens eneste sak.

Geir Waage

Ordfører