Diskusjonen går høyt om innføring av grunnrentebeskatning for oppdrettsnæringen som er foreslått i statsbudsjettet for 2023. Det er relativt høylytt og få nyanser. Det kan derfor være vanskelig å uttalelse seg hvis man i prinsippet er for grunnrente, men mener det kan være fornuftig å se på innretning og det samla skattetrykket. Det er vanskelig å vurdere konsekvensene objektivt sett og om vi som bor i distriktene bør være bekymret for tap av arbeidsplasser og aktivitet langs kysten.

Det er mange problemstillinger; statens inntekter, fordeling til velferd i kommunene, konsekvenser for næringen og lokalsamfunnene. Havet er vår felles eiendom og bidrar til verdier som er grunnlaget for grunnrente, men kanskje ikke i så stor grad som vannkraften f eks. I vannkraften gjøres de største investeringene under utbygging. Drift og vedlikehold utgjør relativt sett mindre beløp. Kraftbransjen betaler ikke for at det regner for å si det sånn. I lakseoppdrett er det ikke så store investeringer i havet, men fisken må fores hver dag og noen ganger må en starte på nytt ved smitte og nedslakting.

Jeg leser at statens støtte til oljenæringen skal fortsette selv etter pandemien, og utgjør noen milliarder. Kan størrelsen på grunnrenteskatten for laksen i havet vurderes, og tap av inntektene kompenseres ved å gi mindre til oljenæringen som går svært godt? Jeg er ingen ekspert på skatt eller grunnrente, bare en lokalpolitiker som ønsker å beholde de lokaleide bedriftene og arbeidsplassene her vi bor. Hensynet til klima og natur betyr at vi bør vurdere alle forslag uti fra hva de betyr for fotavtrykk og natur. Det gjelder både oljeindustrien og havbruksnæringen. Jeg ønsker meg strengere krav til å samle opp og rense avfallet fra havbruksnæringen.

Til slutt, synspunktene er sterke og frontene virker steile, men kanskje kunne man snakke sammen om hvordan man kan løse utfordringene, hvordan laksenæringene kan betale mer i skatt slik de aller fleste sier de vil, og hvordan vi samtidig kan opprettholde aktivitet, investeringer og arbeidsplasser langs kysten?

Hanne Davidsen (Ap)

Ordfører, Nesna kommune