Gå til sidens hovedinnhold

Jeg er litt overrasket over reaksjonene sør for Korgfjellet på at vi tar opp det faktum at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle

Helse Nord forsikrer at tarmkreftpasientene på Helgeland får god og nødvendig behandling. Forsikringer skal en være ytterst forsiktig med, og det er dristig av Cecile Daae å gå ut på denne måten. Samtidig er hun freidig nok til å skylde på Helgelandssykehuset for situasjonen som har oppstått, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Ukeslutt

«Kari og Karen sutrer». Påstanden om dette ble framsatt i kommentarfeltet på vår Facebook-side av ei særdeles usaklig kvinne fra Mosjøen.

«Rana vil ha mer kreft-bråk». Påstanden om dette ble framsatt på lederplass i Helgelands Blad.

Kvinnen fra Mosjøen oppførte seg etterhvert så rabiat, at hun nå er utestengt fra å kommentere mer hos oss.

Lederskribenten i Sandnessjøen fortsetter nok å kommentere langs velkjente linjer i sin egen avis.

Sånn sett fortsetter sykehusstriden i et kjent spor.

Likevel må jeg si at jeg er litt overrasket over reaksjonene sør for Korgfjellet på at vi tar opp det faktum at Nordlandssykehuset, etter flyttinga av tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset, ikke har kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innafor fristene i pakkeforløp for kreft.

Nei, Kari og Karen sutrer ikke.

Nei, Rana vil ikke ha mer kreft-bråk.

Kari Sandberg og Karen Hagland er sentralt tillitsvalgte på vegne av kreftpasienter og pårørende i Norge og Nord-Norge. At de reagerer sterkt på at pakkeforløpsfristene overskrides, er bra og helt på sin plass. Det er ikke å sutre.

At Ingrid Stenstadvold Ross, toppleder i Kreftforeningen, sier at det er alvorlig hvis ventetid medfører dårligere prognose og/eller et mer komplisert behandlingsløp for pasienten, er ikke å be om bråk.

Les også

Pårørende og kreftpasienter vil ikke godta at pasienter ikke får operasjon innen gitte frister: – Når livet er tapt nytter det ikke med erstatningssøksmål

At Eva Monica Hestvik, styremedlem i Helgelandssykehuset, og Sissel Alterskjær, styremedlem i Helse Nord, vil ha svar på om flyttinga av tarmkreftkirurgien er årsaken til den dårlige utviklinga for pakkeforløp kreft i Helgelandssykehuset, er ikke å be om bråk.

At medisinsk direktør Fred Mürer opplyser om sammenhengen her, er ikke å be om bråk.

At Rana Blad skriver om dette, og påpeker at Helse Nord uten å konsekvensutrede ei hasteflytting av tarmkreftkirurgien, ender opp med ikke å tilby alvorlig syke pasienter behandling innen oppsatte frister, er ikke å be om bråk.

At Helgelandssykehuset nå har en gjennomføringsgrad på 52,5 prosent på disse operasjonene, mens kravet er 70 prosent, burde bekymre langt utafor Ranas grenser.

At utviklinga har skjedd etter at stedet der kirurgien for tykk- og endetarmskreft utføres, ble endra, burde definitivt bekymre så langt nord som til Bodø og Cecile Daae i Helse Nord. Og til og med helt til Oslo og helseminister Bent Høie (H).

Men nei da, ingen av dem lar seg bekymre av denne utviklinga.

Les også

Kreftforeningens toppleder om pasienter som ikke får operasjon innen frister: – Uansett årsak er det ikke godt nok hvis pasientene må ta støyten

Høie toer sine hender og velger ikke å svare oss når vi ber ham vurdere situasjonen som har oppstått, og at det i forkant for flyttinga ikke var gjort ei utredning av konsekvensene redusert kapasitet i tarmkreftkirurgien i Nord-Norge kunne medføre.

Han gjemmer seg bak Helse Nord og henviser til at de er rett adressat. Som om ikke han er en del av alt det som har skjedd rundt tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.

I det minste er ikke Daae, som er administrerende direktør i Helse Nord, fornøyd med at ikke et tilstrekkelig stort antall tarmkreftpasienter i vår region får behandling slik det forutsettes i pakkeforløpet. Det er da noe.

Samtidig forsikrer hun at pasientene får god og nødvendig behandling. Forsikringer skal en være ytterst forsiktig med, og det er dristig av Daae å gå ut på denne måten. Samtidig er hun freidig nok til å skylde på Helgelandssykehuset for situasjonen som har oppstått.

– Helgelandssykehuset har selv et ansvar for å korte ned utredningstida, er beskjeden fra Helse Nord-direktøren.

Det er hun selv som har ansvaret for at operasjonene ble flyttet til Nordlandssykehuset. Ingen andre.

Det er sykehuset i Bodø som ikke har tilstrekkelig operasjonskapasitet. For alle andre enn Helse Nord er det åpenbart hvor ansvaret ligger. Ansvarsfraskrivelse, og når det sparkes nedover, er ikke et vakkert syn.

Samtidig som denne bekymringsfulle utviklinga for tarmkreftpasienter på Helgeland kommer for dagen, kommer det fram at utkastet til den foreløpige rapporten etter helsetilsynets tilsyn på sykehuset i Sandnessjøen er klar. Utkastet har vært klart lenge. Svært lenge.

Utkastet ligger til behandling hos ledelsen i Statens helsetilsyn. Hva som tar ledelsen så lang tid, er uklart. Selv avviser avdelingsdirektør Andreas Haugland det enkelte hevder, at innholdet er politisk problematisk og at det kan være et ønske om å pynte på rapporten.

Det er vanskelig å tro at Helsetilsynet skal finne på å ta politiske hensyn. Samtidig har det skjedd så mye rundt tarmkreftkirurgisaken og Helgelandssykehuset som er politisk og ikke faglig forankra, at Haugland og Helsetilsynet ikke bør la seg forbløffe over at spørsmålet blir reist.

Den raske åpninga av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen i januar 2020 var politisk styrt. Det samme var flyttinga av tarmkreftkirurgien til Bodø i oktober 2020. Helse Nord vil selvsagt hardnakket nekte for dette. Men når resultatet av den oppsiktsvekkende dårlige måten foretaket har håndtert denne saken på fra dag en, resulterer i at pasienter ikke får behandling slik de skal, er det gått politisk prestisje i dette.

At Kari, Karen, Ingrid, Eva Monica, Sissel og mange andre tar bladet fra munnen og setter pasientene før politikk, fortjener de honnør for.

Det er på høy tid at det blir høylytt støy rundt dette.

Kommentarer til denne saken