Uholdbart

For andre gang på under ett år har det skjedd: En trafikkulykke på Fv17 gjennom Rana har medført stenging av veien gjennom bygdene Nordsjona og Flostrand. En naturlig og høyst forståelig konsekvens etter en alvorlig hendelse.

Det som derimot ikke er forståelig er at man later til å nærmest av rutine stenge både Silatunnelen og Sjonatunnelen når slike ulykker finner sted. Da den tragiske ulykken utenfor Flostrand i oktober 2019 skjedde ble dette gjort, selv om ulykken var langt fra tunnelene, og det samme var også tilfelle nå i slutten av juli da en ulykke jeg i skrivende stund fortsatt ikke vet omfanget av fant sted like utenfor den vestlige enden av Sjonatunnelen.

I begge tilfeller hadde det helt klart vært tilstrekkelig å stenge bare den ene tunnelen. I ulykken i oktober hadde det holdt å stenge Silatunnelen for å unngå at trafikanter ble stående i kø inne i tunnelen, mens en veisperring like vest for Flostrand hadde mer enn sikret det samme motsatt vei. Skulle så ille skje at køen hadde strakt seg helt inn mot Sjonatunnelen, så kunne den blitt stengt da. Det motsatte tilfellet har vi nå: At Sjonatunnelen er stengt og det blir kø fra den er helt forståelig, men det burde da være høyst unødvendig å også stenge Silatunnelen, som er langt unna ulykkesstedet.

Jeg håper inderlig at politiet og veimyndighetene nå kan gå i en dialog for å få til en smidigere håndtering av trafikkavviklingen når slike ulykker inntreffer, så vi som holder hus i området slipper å bli unødvendig «innestengt» flere ganger.

Marius Helgå