Vi mennesker har behov for å ha grøntarealer omkring oss. Hengende hager og majestetiske parker er kjent fra historien langt tilbake. I store byer i dag er det så som så som så med ledige grøntarealer, men alle storbyer har grønne lunger der inneklemte innbyggere i høye hus kan få et pusterom.

I det siste er det etter min mening gått inflasjon i ordet park. Det finnes industriparker, handelsparker etc. Lokalt er området der Jernverket engang lå, omdøpt til industripark. Etter mine begreper blir dette feil. Dersom Mo har en industripark, må det være Klokkerhagen. Den grenser til industriområdet og bidrar absolutt til å trekke oppmerksomheten vekk fra industriområdet. Klokkerhagen forskjønner absolutt byen og kan godt betegnes som park.

Industriområder er ikke parker, søk gjerne opp definisjon av ordet selv.

Nå planlegger noen å bygge Sjonfjellet vindpark, noe som vil rasere Sjonfjellet, som ligger i Rana og Nesna kommuner.

Jeg kan love at fjellet vil forvandles til et stygt industriområde etter ei eventuell utbygging. Over hele landet bygges og planlegges det vindparker, mange har ikke de formelle tillatelsene før de går i gang med utbygginga. Jeg skjønner at utbygger vil sukre pillen ved å kalle det parker, men folk tror vel ikke på denne pillen når de ser resultatet fra rovdriften. På Sjonfjellet vil det bygges veger over hele fjellet. Det må også bygges ei brei kraftlinje fra Sjonfjellet og inn til Mo.

Dette industrianlegget vil være synlig for nabokommunene våre, de nærmeste er Hemnes og Leirfjord. Folk fra begge kommunene har meldt bekymring. De vil ikke ha utsikt til og ulemper fra vindturbiner på Sjonfjellet. Kjære Nesna og Rana kommune: Sats heller på spennende grottesafari, turisttrafikk og fin utsiktsplass, der turistene får se levende reiner og beitende sauer og vi får beholde Sjonfjellet i den tilstanden det er i dag.