Gå til sidens hovedinnhold

Jeg var selv tilstede under Helgelandssykehuset HF sitt styremøte og fikk med meg debatten, eller heller fraværet av debatt blant styremedlemmene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten rundt sykehusstruktur har nådd nye høyder etter at styret i Helgelandssykehuset HF og fylkestinget har fattet sine vedtak. Snart er det Helse Nord og helseministerens tur.

Jeg tar nå til ordet som foretakstillitsvalgt i Helgelandssykehuset HF. For de tillitsvalgte er det aldri en enkel oppgave å ta stilling til saker som er omstridt i egen medlemsmasse og i dette tilfelle også blant befolkningen. Det ble dagen i forveien av styremøtet protokollført fra samtlige foretakstillitsvalgte hvor vanskelig det er å ta stilling i denne saken, som berører et helt samfunn.

Jeg var selv tilstede under Helgelandssykehuset HF sitt styremøte og fikk med meg debatten, eller heller fraværet av debatt blant styremedlemmene. Hver og en fikk framføre sin monolog, nær sagt uten evne til å stille spørsmål eller ta til seg informasjon som ble lagt fram av administrerende direktør, prosjektdirektør og Deloitte. I debatt og framlegg i fylkestinget ble det enda tydeligere hvor mye følelser som er i spill og hvor vanskelig det er å komme til et kompromiss.

Vi skal respektere hverandre sine meninger, men det er frustrerende når det enorme arbeidet som administrasjonen har utarbeidet blir plukket fra hverandre og brukt som enkeltmoment til å underbygge den enkelte debattant sine innerste ønsker, også kjent som postkode.

Som foretakstillitsvalgt og ansatt har jeg fått fulgt denne saken på nært hold gjennom mitt daglige arbeid, månedlige møter med ledelsen og drøftinger. Jeg må innrømme at jeg i begynnelsen anså «et-sykehusmodellen» som det beste alternativet. Men gjennom utredningene som har blitt gjennomført, så ser jeg i likhet med administrerende direktør, at dette vanskelig vil la seg gjøre på Helgeland.

Styreleder poengterte følgende i Helgelandssykehuset sitt styrevedtak; «Styret legger til grunn at stort akuttsykehus dimensjoneres tilpasset økonomisk bærekraft». Kort forklart så kan konsekvensen av vedtaket være en nedskalering av dagens funksjoner for å imøtekomme økonomisk bærekraft. Vi kan i verste fall gjennom «et-sykehusmodellen» ende opp med et dårligere pasienttilbud enn det vi har i dag.

Den viktigste argumentasjonen til «to-sykehusmodellen» er innovasjon. Vi skal ikke bygge sykehusbygg for fortiden som mange argumenterer for, ei heller for nåtiden. Vi skal bygge en spesialisthelsetjeneste for framtiden. Det betyr at vi ikke kan «bo oss i hjel» ved å presse den økonomiske bærekraften til bristepunktet, om ikke langt over. «To-sykehusmodellen» vil uten tvil gi rom for å investere i nye ideer og funksjoner som vil komme alle helgelendinger til gode.

Mitt budskap til de gjenstående beslutningene som skal tas i Helse Nord og av vår helseminister, er å ta seg tid til å forstå kompleksiteten og helheten, som valg av struktur vil medføre for vår framtidige spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Jeg er av den oppfatning at administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF er av de få, som har tatt seg tid til å gjøre dette til nå.

Joachim Hjartøy

Foretakstillitsvalgt i Helgelandssykehuset HF for Econa, Samfunnsviterne, Tekna og Samfunnsøkonomene

Kommentarer til denne saken