Gå til sidens hovedinnhold

Jeg velger å si som statsministeren: Kjære venner, jeg tror ikke vi blir skuffet

La meg likevel tilføye, at helt sikre på at dette viktige prosjektet nå faktisk blir realisert, kan vi ikke være før noe mer enn en symbolsk statsministerspade går i jorda. Derfor er det viktig at Høyre og statsministeren, som sier hun vil legge til rette infrastruktur i nord, står ved flyplassløftene hun har gitt. Gjør ikke hun og regjeringa det, vil det bli nærmest umulig for Høyre lokalt i Rana å drive valgkamp det kommende halvåret. Den ekte spaden bør være i jorda lenge før valgdagen. Vi har litt tålmodighet til på lager, men ikke mye, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

Ukeslutt

Kjære venner dere må smøre dere med litt tålmodighet, men jeg tror ikke dere blir skuffet.

Det sa statsminister Erna Solberg til sine Høyre-kolleger i Nordland, da fylkespartiet sist helg hadde sin valgkamp-kick off.

Uttalelsen falt da statsministeren snakket om at Høyre vil legge til rette for god vekst, samferdsel og infrastruktur i nord.

For oss på Helgeland dreier tilrettelegging for samferdsel og infrastruktur hovedsakelig seg om ei endelig finansiell avklaring- og innretning på planene for den nye Mo i Rana Lufthavn, Fagerlia.

Nå forholder seg sånn, at er det noe vi har smurt oss med i årevis, så er det tålmodighet. Og langt mer enn bare litt tålmodighet. Vi har vel strengt tatt svart belte i tålmodighet, så sånn sett skal vi nok klare å holde ut litt til, og fram til revidert nasjonalbudsjett legges fram senere i vår.

Les også

Erna om flyplassen i Rana: – Kjære venner dere må smøre dere med tålmodighet, men jeg tror ikke dere blir skuffet

Statsministeren, som for lengst har tatt det første symbolske spadestikket på den nye lufthavna, er nok meget klar over at da må hun og Høyre levere. Hvis ikke er det nok adskillig flere enn bare hennes vennlig innstilte partifeller som kommer til å bli skuffet.

Jeg velger å tro at statsministeren ikke vil/tør skuffe, og at hun står støtt på det klokkeklare løftet hun kom med i sommer.

Midt under ferieavviklinga si, måtte hun som kjent rykke ut på rullebanen med klare beskjeder for å rydde tvilen av veien om hva regjeringa egentlig vil med den planlagte og vedtatte storflyplassen. Det måtte hun gjøre etter at Avinor heller enn å lete etter muligheter, var opptatt av å problematisere ting. Solberg ga derfor en befriende klar beskjed om at framdriftsplanen til Avinor skulle forseres.

Bygginga av en ny stor flyplass er et konkret løfte fra Høyre og regjeringa. Det er et løfte vi skal holde. Vi har nå sett på framdriftsplanen fra Avinor og en ting er klart, den må justeres. Den må justeres slik at vi kan forelegge ei investeringsbeslutning for Stortinget til revidert nasjonalbudsjett. Denne flyplassen skal bygges.

Sa Solberg i juli.

Mars er like om hjørnet, og det er gledelig å registrere at tonene fra Avinor er annerledes nå enn i sommer. Avinor har lagt fram en ny framdriftsplan, som følges opp i samarbeid med Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) og Rana kommune. Det jobbes godt og hardt for å få til den nødvendige investeringsbeslutninga til våren. Avinor har også søkt samferdselsdepartementet om investeringsstøtte til bygginga av den ny lufthavna. Og ikke bare det. I søknaden fra Avinor går det fram at konsernets ambisjon er å sette i gang i løpet av tredje kvartal 2021. Med tanke på at det snart er 14 år siden Henrik Johansen og PLU presenterte flyplassplanene for første gang, så er det å vente noen måneder til på byggestart, noe som er håndterbart.

PLU sin nye styreleder, Ole Kolstad er, ikke overraskende, tilfreds med Avinor sin ambisjon om å levere et prosjekt til regjeringa som gir grunnlag for byggestart i løpet av sommeren. Det er av mange grunner viktig å sikre at bygginga kommer i gang slik nå skissert, ikke minst med tanke på å kunne benytte seg av den allerede framforhandla kontrakten med Peab/Hæhre.

Kontrakten, med et bindene tilbud, er forlenga til juli. Å ende opp med ikke å nyttegjøre seg denne, vil være spesielt. Utbyggingskostnadene i denne totalentreprisen er nemlig adskillig lavere enn de øvre kostnadsrammene som Avinor selv opererer med i søknaden om investeringsstøtte til departementet.

Fortsatt er forutsetninga at en stor del av finansieringa av Norges neste storflyplass, skal komme gjennom et regionalt bidrag.

Da dette ble avtalt for tre og et halvt år siden, var også forutsetninga fra Stortinget at byggestarten skulle være raskest mulig. Det regionale finansielle bidraget ligger fast. Byggestarten kom derimot, som vi alle vet, slett ikke raskest mulig. At den nå omsider nærmer seg, er det selvsagt grunn til å glede seg over.

Det er også grunn til å glede seg over at PLU har fått enda flere solide støttespillere med på laget. Ikke bare i form av et helt nytt styre, hvor Kolstad altså har overtatt som styreleder. Selskapet har også sikret seg ytterligere finansiell støtte fra blant andre Freyr Battery, Rana Gruber og Rana Utvikling.

Jeg velger å si som statsministeren: Kjære venner, jeg tror ikke vi blir skuffet.

La meg likevel tilføye, at helt sikre på at dette viktige prosjektet nå faktisk blir realisert, kan vi ikke være før noe mer enn en symbolsk statsministerspade går i jorda.

Derfor er det viktig at Høyre og statsministeren, som sier hun vil legge til rette infrastruktur i nord, står ved flyplassløftene hun har gitt. Gjør ikke hun og regjeringa det, vil det bli nærmest umulig for Høyre lokalt i Rana å drive valgkamp det kommende halvåret.

Den ekte spaden bør være i jorda lenge før valgdagen. Vi har litt tålmodighet til på lager, men ikke mye.

Kommentarer til denne saken