Jerker Theander pendler til Helgeland Plast AS fra Hemavan hver dag. Han trives godt med jobb i Rana, men kunne gjerne spart seg den lange turen. Han har likevel ikke vurdert å bli ukependler.
Gøran O. Pedersen

Jerker (51) pendler fra Hemavan til Mo hver dag for å produsere båter. Etter flytting til større lokaler er omsetningen doblet

Etter at Helgeland Plast AS flyttet båtproduksjonen til industriparken for tre år siden, er omsetningen doblet. Bedriften har en ung stab.
Publisert