Jernsaksa frisør får ikke kompensasjon fra staten fordi de ikke har vært lenge nok i markedet