Stadig nærmere opprettelse av nordnorsk filmkommisjon: – Vil bygge opp filmfeltet i landsdelen

Nordnorsk filmkommisjon: Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av øverste politisk ansvarlige for kultur i Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner.
For Nordland er dette Aase Refsnes, fylkesråd for kultur i Nordland.

Nordnorsk filmkommisjon: Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av øverste politisk ansvarlige for kultur i Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner. For Nordland er dette Aase Refsnes, fylkesråd for kultur i Nordland. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Avisa Nordland: Sammen med Troms og Finnmark legger Nordland fylkeskommune ned ekstra krefter på å bygge opp filmfeltet i landsdelen. Det gjøres ved å opprette en egen nordnorsk filmkommisjon. Saken behandles politisk i de tre fylkene, samt i fellesnemnda for Troms og Finnmark, våren 2019.

Øke markedsføring

Målet med en nordnorsk filmkommisjon er ifølge Landsrådet for kultur i Nord-Norge, å øke markedsføring av landsdelen og bistå til lokal bransjebygging, samt sikre at internasjonale selskapet legger igjen midler hos lokalt næringsliv. Markedsføringen av landsdelen gjennom internasjonale filmer tatt opp i vårt nærmiljø skal igjen gi økning i tilreisende til regionen.

– Landsdelsrådet har lenge arbeidet for å realisere en nordnorsk filmkommisjon da dette har vært et sterkt ønske fra en samlet nordnorsk filmbransje, står det videre.

Treårig prosjekt

I februar ble det vedtatt at nordnorsk filmkommisjon skal være et treårig prosjekt med 100 prosent ansatt filmkommisjonær. Det vil bli gjort en evaluering etter disse tre årene. Det hele organiseres som et aksjeselskap eid av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner etter følgende fordeling:

Nordland fylkeskommune: 50 prosent, Troms fylkeskommune: 35 prosent og Finnmark fylkeskommune: 15 prosent. Fra januar 2020 vil Nordland fylkeskommune ha 50 prosent og Troms og Finnmark fylkeskommune 50 prosent, grunnet fylkessammenslåingen.

Fordeling mellom fylkene

Fra 1. juli bidrar fylkeskommunene med 1,6 millioner kroner årlig, etter følgende fordelingsnøkkel:

Nordland: 800.000 kroner, Troms: 560.000 kroner og Finnmark: 240.000 kroner. Fra 1. januar 2020 bidrar Nordland med det samme beløpet, og Troms og Finnmark bidrar med 800.000 kroner.

Må være enige

Nordland har i mai fått fullmakt av fylkestinget i Nordland til å sluttføre forhandlinger med Troms og Finnmark fylkeskommuner i tråd med hva som kom fram i dette vedtaket.

Det tas forbehold om positive vedtak fra Finnmark og Troms fylkeskommuner, samt fellesnemnda for Troms og Finnmark.

Artikkeltags