Nordland fylkeskommune og Widerøes flyselskap har undertegnet en intensjonsavtale om læreplassgaranti

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen undertegnet intensjonsavtalen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen undertegnet intensjonsavtalen. Foto:

DEL

- Jeg er svært glad for den fremoverlente og positive holdningen som Widerøes viser i forhold til sin rolle som lærebedrift i Nordland. Widerøe er en av de største lærebedriftene i fylket, med mulige læreplasser innen mange fag; i tillegg til flyfagene også reiseliv, logistikk, IKT og kontor/administrasjon. Widerøe blir sammen med de andre lærebedriftene helt avgjørende aktører i arbeidet med å innføre en læreplassgaranti for alle elever i Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap), i en pressemelding.

- Fylkesrådet er opptatt av å øke gjennomføringen i videregående opplæring, og at alle skal få gjennomført sitt utdanningsløp. Det er helt urimelig at ungdom som har begynt på en fagutdanning ikke skal få fullført den fordi de ikke får gjennomført læretiden sin. Derfor har et enstemmig fylkesting vedtatt at det skal innføres en læreplassgaranti. Vi jobbes nå med å få denne garantien på plass. Nordland trenger folk og fagarbeidere, og både lærebedrifter og vi som skoleeiere må gjøre alt vi kan for å få dette til, utdyper Norvoll.

I intensjonsavtalen fremgår det at Widerøe vil være Læreplassgarantist, noe som innebærer at lærebedriften stiller opp med tilstrekkelig antall læreplasser.

I avtalen ligger også at Nordland fylkeskommune og Widerøes i tiden fremover vil drøfte sentrale tema knyttet til en fremtidig læreplassgaranti, eksempelvis:

• Hvilke insentiver skal ligge i en slik ordning for bedrifter som forplikter

seg til å garantere et gitt antall læreplasser

• Hvordan skal mekanismene for å dimensjonere antallet skoleplasser

sikre at bedriftenes behov for arbeidskraft blir møtt

• Andre forhold som bør inngå i en modell for læreplassgaranti

- Widerøe er helt avhengig av lærlinger for å sikre rekruttering og kompetanse i bedriften. I dag har vi 54 lærlinger som jobber på tvers av virksomheten. Vi ser frem til å jobbe frem prinsippene i ordningen, sammen med Nordland fylkeskommune, slik at vi sikret gode avtaler, jevn rekruttering og forutsigbare rammebetingelser, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen.

Artikkeltags