Regionsentrene søker etter prosjektleder som skal utforme framtidens digitale Helgeland

DEL

Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn er regionssentre på Helgeland. Kommunene skal tilsette en person til en stilling som skal etablere og lede prosjektet «Framtidens digitale Helgeland». Dette er en mulighet til å jobbe med komplekse utfordringer, og være med å forme fremtiden og sette standarden for digitalisering av offentlig forvaltning på Helgelandskysten. står det på nettsidene til Rana kommune.

Ansvars- og arbeidsområder for stillingen

• Etablere og lede prosjektet «Framtidens digitale Helgeland»

• Kartlegge nåsituasjonen på IT- og digitaliseringsområdet for alle 18 Helgelandskommunene

• Utrede alternative modeller for permanent organisering og finansiering av «Framtidens digitale Helgeland»

• Identifisere og realisere felles digitaliseringsprosjekter blant kommunene på Helgeland

• Være en rådgiver og pådriver for økt digitalisering ovenfor kommunenes administrative ledelse, herunder bidra til kartlegging av tjenester og prosesser

• Være en rådgiver og pådriver for deltagelse i nasjonale initiativer, og bruk av nasjonale fellesløsninger og -komponenter

• Lede digitaliseringsprosjekter gjennom å sikre felles rolleforståelse, tydelige prioriteringer og felles retning for prosjektdeltakere

• Bidra til at kommunene lykkes med gevinstrealisering

• Være en koordinator og fasilitator for samarbeid mellom Helgelandskommunene.

Stillingen vil bli lokalisert til en av regionssentrene.

Dette er en toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse, står det på nettsidene til Rana kommune.

Artikkeltags