Svar til redaktør Ulriksens innlegg i ukeslutt 9. mars i Rana Blad

Redaktør i Rana Blad, Marit Ulriksen, fortsetter i sitt vante spor å provosere. Denne gangen i et realt oppgulp i «Ukeslutt» i Rana Blad 9. mars. Redaktøren lever tydeligvis i den tro at man kan gjøre seg selv større, ved å forsøke å gjøre andre mindre.

I innlegget kritiserer Ulriksen politikerne i Vefsn, med ordfører Berit Hundåla i spissen, for på nytt å begynne å røre ved sykehuskampen på Helgeland. Da er det kanskje på sin plass å minne redaktøren på at Hundåla som ordfører i sin kommune har en plikt til å ivareta pasientsikkerheten for sine innbyggere, og samtidig verne om alle som har sin arbeidsplass på sykehuset i Mosjøen. Ansatte som i dag utgjør et meget sterkt fagmiljø. Et fagmiljø som nå står på randen av å ødelegges og dermed forsvinne helt eller delvis fra regionen. Det ødelegges på grunn av en giftig hastejobb med å knuse tilbudet i Mosjøen iscenesatt av styre, ledelse og administrasjon i Helgelandssykehuset.

Jobben med å beholde pasientsikkerheten og de ansatte synes altså redaktøren i Rana Blad at ordføreren i Vefsn skal holde seg langt unna!

Rana Blads redaktør hopper mer eller mindre elegant bukk over hvorfor det nå er på tide å ta tak i sykehusdiskusjonen på Helgeland igjen. Årsaken er den at Helse Nord har en situasjon hvor det må på plass kraftige innsparinger. Faktum er at det ligger an til et underskudd på hele to milliarder kroner innen 10 år hvis ingenting skjer. Derfor er det nå vedtatt at absolutt alle steiner skal snues og vendes på.

Så kan man spørre seg; hvorfor reagerer Rana Blads redaktør på denne måten? En av grunnene tipper vi kan være at den «viktige» hastejobben i HSYK med å pulverisere sykehuset i Mosjøen kan bli satt på vent. I verste fall for HSYK så kan hærverket bli stoppet og for dem være helt bortkastet. Et hærverk som går ut på at det haster veldig for Helgelandssykehuset å trosse alle vedtak, og heller fortsette med en kostbar omorganiseringsprosess. En prosess som til slutt skal ende med at vi på Helgeland sitter igjen med en meningsløs 2-modell, hvor det ene sykehuset plasseres ute på ei øy på kysten og det andre i nord mot grensen til Salten. Denne kostbare prosessen fortsetter med full fart, til tross for at HSYK er blitt bedt om å spare penger av Helse Nord.

Helse Nord har forstått at det friskmelder overhodet ikke økonomien å legge ned sykehuset i Mosjøen og forhåpentligvis kunne spare 45 millioner kroner, for deretter å bli nødt til å bruke minst 85 millioner i Sandnessjøen for å få bygningsmassen til å noenlunde kunne tilfredsstille minstekravet når de eventuelt skal overta funksjonene fra Mosjøen.

Den eneste forsvarlige veien videre nå er at ett felles sykehus for Helgeland plasseres midt på Helgeland. Og at det plasseres i nærheten av havn, får nær tilgang til landingsplass for helikopter og ambulansefly, har tilkomstvei med god standard til indre og ytre strøk og ikke minst har jernbane. Det er bare en slik plassering som gir det aller beste tilbudet til alle pasienter, pårørende og ansatte.

Uansett hvordan redaktøren i Rana Blad forsøker å endre fokus ved å rakke ned på lokalpolitikken i Vefsn, så blir aldri en lokalisering på Selfors i stand til å innfri disse kravene tilfredsstillende.

Ja til ettsykehusmodellen midt på Helgeland

Pål Bergquist

Roy Solvang