Retten mener det er viktig å reagere mot elevene som truet skolen via Jodel

Artikkelen er over 4 år gammel

Retten framhever at trusler framsatt i sosiale medier, særlig i anonyme forum, er et økende samfunnsproblem, og at allmennpreventive hensyn gjør det viktig å reagere.