Bare 1 av 5 får besøk av jordmor etter fødsel

Lena Bitar med sine nyfødte sønn Ian Hashim på Ullevål sykehus, sammen med Kristin Brække, lege ved barnemedisinsk avdeling.

Lena Bitar med sine nyfødte sønn Ian Hashim på Ullevål sykehus, sammen med Kristin Brække, lege ved barnemedisinsk avdeling. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jordmordforbundet er ikke imponert over beskjeden økning i antall jordmødre.

DEL

(Dagsavisen)– Økonomiske innsparinger kan ikke veie tyngre enn faglige hensyn, sier Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Torsdag møtte hun helseminister Bent Høie, som inviterte Legeforeningen, Jordmorforbundet og Sykepleierforbundet til et møte.

Det har vakt protester i fagmiljøene etter at det ble kjent at Haukeland universitetssjukehus planlegger å sende en del av kvinnene hjem bare seks timer etter fødsel.

Svak oppgang

Høie leverte ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det ble 46 flere årsverk for jordmødre i fjor. For helsesøstre var veksten på 146 årsverk. Hvor mange av helsesøstrene som jobber på helsestasjoner og hvor mange som jobber med andre områder enn barselomsorg – for eksempel i skolehelsetjenesten – er det imidlertid ikke oversikt over.

Saken fortsetter under bildet.

– Dette betyr at barselomsorgen blir styrket og at oppfølgingen av nyfødte barn og nybakte mødre blir enda bedre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsingen, sa Høie.

Men jordmorforbundet er ikke imponert over økningen i antall jordmødre og helsesøstre.

– Tallene som er lagt fram i dag viser at kun 20 prosent av landets kvinner får hjemmebesøk av jordmor på tross av en beskjeden vekst i jordmorårsverk til 424 de senere år. Det er nær 60.000 fødende årlig. Regnestykket understreker behovet for strakstiltak med en forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten, sier Schjelderup

Må følge reglene

Schjelderup mener helseministeren sendte et klart budskap til helsedirektørene om at barselretningslinjene skal følges.

– Et samlet fagmiljø var samstemt om at liggetid på 6-24 timer ikke er medisinsk anbefalt for landets fødende og at faglige hensyn må veie tyngre enn økonomiske innsparinger. Det er ikke mulig å spare seg bort fra forsvarlighetskrav. Jordmødre må få forutsetninger for å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i framtiden, sier Schjelderup til Dagsavisen. (ANB)

Artikkeltags