Jordskjelvet har gått i Storfjorden klokken 06.50 søndag morgen. Det målte 4,5 på Richters skala.

Det skriver Nordlys.

- Dette er et middels stort jordskjelv. Vi har hatt mye aktivitet i Storfjorden helt siden 2008, og det største skjelvet har målt litt over seks på på Richters skala, forteller Johannes Schweitzer ved NORSAR til Nordlys.

Han mener det er tvilsomt at folk i Longyearbyen merket skjelvet.

- Men de har nok kjent det på den polske forskningsstasjon på Horsnund.

Skjelvet ble registrert på NORSAR sin stasjon, som ligger 10 km fra Longyearbyen.

De siste ni årene har det vært flere små og middels store jordskjelv i Storfjorden, forteller Schweitzer.