Ferdigstillelsen av det nye allaktivitetshuset på Gruben nærmer seg. Og det skal ikke bare utstyr til de ulike hallene og salene, det skal også skapes et miljø i selve bygget. Da må det møbler til - mye møbler.

– Tar vi med alt - ikke minst samfunnshusdelen, så snakker vi om ei investering på 1,2-1.4 millioner kroner, sier Kim Haugnes, som er byggeleder for storhallen som Gruben IL blir hovedeier av, og med Rana turnforening som deleier.

Mye møbler

Derfor var det to glade hallforkjempere som mottok beskjeden om at Gruben IL får 75.000 kroner av årets Rana Blad-stipend til selve møbleringen.

– Vi må prioritere, derfor er det så bra at det dukker opp slike bidrag. Det blir uansett neppe full pupp med innredningen med en gang, påpeker Haugnes.

Det er allerede kjøpt inn møbler til ulike deler av bygget og disse pengene ser de for seg skal bli til et eget Rana Blad-hjørne i 2. etasje.

– En idé er å få opp en skjem der vi kan ha løpende nyheter fra avisen - og en logo eller et skilt som viser hvem som har bidratt til innredningen, forteller Haugnes.

Området ligger mellom to av hallene og blir en plass der folk kommer til mingle mye. Og da mener Gruben IL det blir fint å ha en sted der man kan sette seg ned for å slå av en prat, ta en kaffe eller noe annet forfriskende.

– Det er relativt god plass og det er rom for to større sofabokser, flere bord og stoler. Utsikten er fenomenal med store vinduer mot nord. Her er det fantastisk kveldssol sommerstid, påpeker Haugnes.

Han er i dag leid inn som byggeleder fra Meyership, men vil fra 1. juli bli daglig leder for allaktivitetshuset.

– Hvor mange fast ansatte snakker vi om?

– Det blir 3-4 heltidsstillinger. I tillegg kommer vi til å leie inn folk, slik at vi totalt snakker om 6-10 årsverk, forklarer Sagen.

I sluttfasen

Arbeidet med hallen er i siste fase og nå er varmen blant annet slått på i bygget. Det merker du straks du kommer inn hovedinngangen. Hallene begynner å få inn utstyr og selv om det gjenstår mye vil det ikke gå mange ukene før det blir aktivitet i deler av bygget. Men det blir høst for vi snakker om full hallåpning, for ikke å glemme offisiell åpning.

Gruben IL hadde et håp om at Gruben-skolen kunne benytte gymsalen allerede etter påske, men den midlertidige brukstillatelsen har latt vente på seg.

– Det er ting rundt brannsikkerheten det har stått på, men nå er den i orden og da regner vi med at det ikke vil ta lang tid før alt er klart og de første brukerne kan slippe til, sier Haugnes.

Mediekonsernet Amedia og Sparebankstiftelsen DNB, som eier Rana Blad og en rekke andre lokalaviser over hele landet, har siden 2021 delt ut stipender for å styrke det frivillige arbeidet.

I år som i fjor deles det ut til sammen 25 millioner kroner. Av dette har Rana Blad fordelt 300.000 kroner til ulike tiltak i distriktet, og som Gruben IL nå blant annet nyter godt av.