Gå til sidens hovedinnhold

Du kan skrive det vi kaller en fremtidsfullmakt – hvor du gir en konkret person fullmakt til i fremtiden å handle på dine vegne

Artikkelen er over 6 år gammel

Svarer på jusspørsmål.

JUS

Spørsmål:

Jeg er en dame på 84 år som med tiden har fått helsemessige plager, og klarer snart ikke å ta hånd om betalinger av regninger og andre praktiske gjøremål. Å huske forskjellige bank-koder blir vel også en utfordring.

Min to barn vil være behjelpelig med dette, men jeg ser helst at bare en av dem har ansvaret. Huset mitt skal selges når jeg skal på aldershjem og ikke kan bruke det mer. Overskuddet skal fordeles slik at jeg beholder kr. 500.000,- selv - mens resten skal utbetales mine barn som forskudd på arv. Jeg ønsker å få ordnet dette selv så lenge jeg er oppegående i form av en fullmakt eller testament. Er dette noe problem, eller må jeg bare vente slik at mine barn selv tar styringen?

Svar:

Du kan skrive det vi kaller en fremtidsfullmakt – hvor du gir en konkret person fullmakt til i fremtiden å handle på dine vegne - ved alvorlig svekket helbred eller du på grunn av sinnslidelse eller demens – der du ikke lengre er i stand til å ivareta dine egne interesser. Dette kan selvsagt være ett av dine barn.

Fullmakten trer i kraft når lege erklærer at du en slik situasjon foreligger. Dette bør med i ordlyden slik at det ikke blir tvil om tidspunktet. Kanskje bør den utpekte etter fullmakten ha rett til å innhente legeerklæring på egen hånd.

Du bør skrive hvilke løpende oppgaver som skal utføres – eks. betale regninger slik du nevner. Fullmektigen kan også få konkrete instrukser om salg av boligen, og plassering av kr. 500.000,- på din konto. På samme måte at overskytende beløp skal utbetales som arv.

Enkelte ganger avtales det at fullmektigen skal ha en årlig godtgjørelse for innsatsen. Det er kanskje ikke naturlig siden barn uansett tilføres såpass store verdier i arv. Du har vel uansett gjort så mye for dine opp gjennom årene – at de neppe forventer betaling for arbeidet.

I en fremtidsfullmakt bør du skrive inn en egen disposisjonsfullmakt overfor bank, slik at fullmektigen kan disponere over dine kontoer og inngå avtaler om betalingstjenester osv.

Til slutt skal dokumentet underskrives for å bekrefte at fullmektigen tar over hvis du i fremtiden må ha nødvendig hjelp. To uavhengige vitner skal begge være til stede og ved sin underskrift bekrefte at fremtidsfullmakten er opprettet av fri vilje.

Advokat Torkel Johnsen driver egen advokatpraksis i Bodø. Jobber særlig innenfor eiendom-, arv- og familierett.

Kommentarer til denne saken