Advokat Torkel Johnsen driver egen advokatpraksis i Bodø, og jobber særlig innenfor eiendom-, arv- og familierett. Her svarer han på spørsmål fra leserne.

Hei, Torkel!

Jeg er blitt gravid og har et problem med å bestemme meg om jeg skal ha barnet eller ikke. Det er en rekke forhold som gjør meg i tvil, og jeg blir bare mer usikker jo mer jeg tenker. Jeg er en helt normal jente uten noen spesielle problemer enn at føler at det er litt tidlig, og at barnets far er umoden. Det er ikke så veldig lenge igjen til tolvte svangerskapsuke, og når den er forbi er vel muligheten for selvbestemt abort borte? Kan jeg få abort hvis jeg venter ennå lengre? Hva er reglene, og hvem bør jeg snakke med?

Svar: Når fristen er ute mister du retten til å bestemme selv, men kan likevel få abort på visse vilkår.

Etter 12 uker innvilges abort i tilfeller der svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet fører til en urimelig belastning for din fysiske og psykiske helse, setter deg i en vanskelig livssituasjon, eller at det er fare for alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, eller på grunn av sykdom eller skadelig påvirkning under svangerskapet. Du kan også få abort hvis graviditeten skyldes et straffbart forhold, og det samme gjelder der en kvinne er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet av betydelig grad.

I vurderingen skal det tas hensyn til din samlede livssituasjon og mulighet til å ha tilfredsstillende omsorg for barnet. Din egen bedømmelse skal vektlegges, men muligheten for å ta abort blir stadig mindre jo lengre du venter.

Vedtak om svangerskapsavbrudd etter tolvte uke fattes gjerne av en nemd bestående av to leger etter samråd med deg. Vedtaket skal være skriftlig, og ved avslag kan du ta saken videre til en sentral klagenemnd.

 

Før denne tid skal du gis råd og veiledning om bistand samfunnet kan gi hvis svangerskapet fører til en vanskelig livs-situasjon. Å snakke med familie er bra, men jeg anbefaler også en samtale med helsepersonell som har erfaring med slike situasjoner. Etter at du har fått nødvendig informasjon, treffer du den endelige beslutningen selv jf. abortlovens § 2, så lenge du er innenfor fristen. 

Jeg skjønner godt at dette er alvorlig og vanskelig - og til syvende og sist er det du som skal leve med avgjørelsen. Hva som er fornuftig å gjøre, ligger utenfor det en advokat bør mene noe om.