Advokat Torkel Johnsen svarer på spørsmål:

Min sønn skulle starte næringsvirksomhet. Krav til egenkapital på kroner 450.000,- ble sperret på egen konto- der banken tok pant i kontoen for sikre sitt lån. I tillegg er jeg kausjonist for hele greia, og var helt sikker på at dette kom til å gå bra. '

Da det ble problemer godtok banken at sperret konto ble gjort om til en kassakreditt, og at lånebeløpet ble utvidet. Kassakreditten ble imidlertid oppbrukt og misligholdt, og banken sa opp sitt engasjementet med påfølgende krav om innfrielse av kausjonsbeløpet. Det har jeg ingen mulighet til, og er også kritisk til at kontoen ble frigitt uten at jeg ble kontaktet. Dette økte i realiteten størrelsen på mitt tap. Har jeg noe å hente her, eller må jeg bare betale det som kreves?

Du kan slippe unna uten å betale en krone. Hvis du er forbruker – altså en vanlig person som har stilt kausjon – kommer finansavtaleloven § 66 til anvendelse. Bestemmelsen gjelder kausjonistens ansvar ved frigivelse av pant, kan heller ikke fravikes i forbrukerforhold.

Banken har sannsynligvis etablert sikkerhet i kontoen gjennom pant i enkle pengekrav. For å frigi pantet kreves at kausjonisten har gitt et uttrykkelig samtykke. Dette betyr at spørsmålet må tas opp med deg, at du forstår hva saken gjelder, konsekvensen av ditt samtykke, og at du har samtykket på en klar og tydelig måte. Hvis du ikke er spurt, foreligger heller ikke et samtykke i lovens forstand. Bankenes behandling av ulike dokumenter er skjer rutinemessig, og vil alltid være skriftlig. Du må derfor sjekke en gang til hva du har fått og skrevet under på.

Frigivelse av sikkerhet uten ditt samtykke, medfører at kausjonsansvaret faller bort. Lovgiver har valgt en lovteknisk enkelt bestemmelse – i motsetning til manglende varsling med delvis reduksjon – slik at hele kravet bortfaller selv om dette er urimelig overfor banken. Hvis saken forholder seg slik du beskriver, slipper du unna kausjonsansvaret. Spør banken om saksbehandlingen står seg i forhold til § 66, og om du plikter å betale. Slipper du unna, kan man si at lykken er større enn forstanden. Etter min mening bør du følge dette opp.

Advokat Torkel Johnsen