Gå til sidens hovedinnhold

Mistet kontroll

Artikkelen er over 6 år gammel

Advokat Torkel Johnsen svarer på spørsmål om vilkår i vergemålsloven.

JUS

Spørsmål: Jeg har en i familien som dessverre har mistet kontroll på livet. Han har psykiske lidelser og forstår selv at han trenger hjelp til å holde et minimum av struktur. Det er økonomiske forhold som er mest bekymringsverdig - han klarer ikke å ha penger igjen for å dekke husleie og andre faste utgifter.

Det viser seg at han har et relativt omfattende rusproblem, slik at han ikke bør styre økonomien selv. Vi har tatt en prat, og er for så vidt enige om at han trenger en verge. Jeg synes det er problematisk å ta dette selv, og tror det blir vanskelig når han trenger penger til dop eller annet.

Hvem treffer beslutninger om dette og hvordan går jeg fram? Tror også det må være full oversikt over hans økonomi for å unngå beskyldninger i ettertid om feil bruk av hans penger.

Svar: Fylkesmannen kan opprette verge når vilkårene i vergemålsloven § 20 og 59 er oppfylt. Hvis det er slik du beskriver, og han selv ønsker en slik ordning, bør dette være uproblematisk.

Fylkesmannen fatter da et vedtak om oppnevning av verge – ofte en advokat – og sender en vergefullmakt til den som oppnevnes. Vergefullmakten gir rett til å opptre i økonomiske anliggender, men ikke til større beslutninger som salg eller pantsettelse av eiendom, stiftelse av gjeld, utdeling av arveforskudd eller gaver og lån til personer som står vergen nær. I slike tilfeller kreves samtykke fra fylkesmannen.

Vergen skal sende en oversikt til fylkesmannen så snart som mulig over personens økonomi. Dette skjer på et fast skjema. Deretter settes det gjerne opp ulike kontoer – en kapitalkonto som ikke anvendes uten samtykke fra fylkesmannen for beløp over 2G - en vergekonto som brukes til å betale faste utgifter – og til slutt en brukskonto som disponeres av personen som trenger hjelp. Brukskontoen er i realiteten en lommepengekonto som tilføres en fast beløp etter at andre utgifter er dekket.

Det skal føres regnskap for alle kontoer unntatt denne lommepengekontoen, som sendes fylkesmannen innen 30. april hvert år. Hvis dere følger en slik ordning, blir det rimelig god kontroll på hans økonomi.

Kommentarer til denne saken