Ka skal vi lev av langs Verdens Vakreste Kyst - Nordland?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Når Nordland fylkeskommune sier at naturbasert reiseliv lang verdens vakreste kyst skal være satsingsområde, kan ikke fylkesrådet samtidig redusere fergeanløpene, legge ned flere hurtigbåtanløp og fjerne ekspeditører. Skal vi bygge ned eller skal vi bygge opp reiselivet langs Nordlandskysten – er den en gulljuvel eller en utgiftspost?

Langs hele Nordlandskysten har vi en rekke levende lokalsamfunn med fastboende, hyttefolk turister og næringsaktører.  Det er samspillet mellom disse gruppene som gjør lokalsamfunnene levende og livskraftig. Det blir helt feil og skille gruppene fra hverandre. Da samferdselskartet ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2017 ble det lave antall fastboende brukt som et argument for å kutte anløp og ikke næringsstruktur. Man burde heller se på at den sterke veksten innen reiseliv vil kunne gi Nordland et stort antall nye arbeidsplasser og verdiskapning.

Naturen vi har langs Nordlandskysten med majestetiske fjell og øyer med levende lokalsamfunn, har meget stor attraksjonskraft hos mange som i dag bor i befolkningstette områder og storbyer.  Nordlandskysten er en av de få pustende lunger med frisk i luft i verden.  For oss nordlendinger, som bor her, er det ikke alltid så lett og se, men mange internasjonale turister får nesten en «utenom-kroppen» opplevelse av sanseinntrykk naturen gir her på kysten.

Den vedtatte reiselivsstrategien i Nordland har klare ambisjoner på dette feltet og for å gjennomføre disse ambisjonene i praksis må fylkesrådet i Nordland la Næringsavdelingen være samsnakket med Samferdselsavdelingen. Skal reiselivsnæringen utvikle Nordlandskysten må man først ha produktet.  Det kritiske element i produktet er samferdsel og reisemuligheter, og ikke minst forutsigbarhet.  Deretter kan man gå ut og selge produktet og så vil turistene komme. Vi må derfor tenke strategisk og langsiktig; vi må tørre og satse.  NEXens sommer rute med øyhopping fra Bodø og Sandnessjøen til Myken er en viktig og riktig satsning i så måte. Denne vellykkete satsningen skal fylkesrådet virkelig ha honnør for. Nå er det viktig å gjøre denne ruten permanent i årene fremover, utvide perioden, ta med helgene og øke opplevelsene ombord.

På Støtt ble ferga vedtatt nedlagt av fylkestinget.  En bærebjelke ble borte som er fundamentalt for at Støttsamfunnet skal kunne fungere.  Ferga er avgjørende for dieselleveranser, håndverkere, renovasjonsbiler og befolkningens biltrafikk generelt til/fra øya. Den ble tatt fra oss parallelt med at Støtt er i sterk utvikling innenfor reiseliv og tilflytting av fastboende og hytteeiere.

Samtidig vil Nordland fylkeskommune ha ekspeditørfrie havner hvor resultatet kan bli en kollaps i godstransporten for enkelte samfunn. Alle kan ikke ta imot forsendelser av byggevarer og lignende med truck og hjelm på kaia.  Håndverkeren som har sendt dette kan ikke samtidig ta imot det da det er umulig å være på to steder på samme tid.  Ekspeditørenes rolle er kritisk viktig for å ivareta gods inn/ut fra øyene.  Forsvinner ekspeditørene, dette bindeleddet i den fysiske logistikken og med sine oppbevaringshus, stopper også næringslivets og befolkningens vareleveranser og videre byggeaktivitet. Antallet kanselleringer øker også uten ekspeditør på kaia.

Det å drive politikk er å prioritere. Høyres alternative budsjett og økonomiplan i Nordland hadde samme økonomiske ramme som fylkesrådet, men vrir midlene slik at man har 411 millioner mer til veier og samferdsel og 93 millioner mer til båt og ferger.

Med vennlig hilsen

Fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen, Nordland Høyre og styreleder Eva Andersen, Støtt Brygge og medlem av Meløy Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken