Regjeringen kan få trøbbel med løftet om full momskompensasjon til frivilligheten. Det er satt av 1,9 milliarder kroner, mens det er søkt om 2,08 milliarder.

Regjeringen lovet full momskompensasjon til frivilligheten i Hurdalsplattformen, og senest i trontaledebatten ble det sagt at regjeringen har prioritert dette.

En fersk pressemelding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser imidlertid at søknadsbeløpet for 2022 er på 2,08 milliarder norske kroner, noe som er høyere enn den tildelte rammen på 1,9 milliarder norske kroner. Over 2.170 lag og organisasjoner har søkt, noe som er rekord og en økning på rundt 270 søknader fra i fjor.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skriver at momskompensasjonen til den enkelte vil reduseres om ikke rammen er høy nok.

Frivillighet Norge etterlyser regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten, slik at organisasjonene kan være sikre på å få hele momsen tilbakebetalt. Dette har regjeringen ifølge Frivillighet Norge lovet, uten at det så langt har skjedd.

– Organisasjonene har regnet med full momskompensasjon for 2022, som regjeringen lovet. 180 millioner kroner i forskjell mellom ramme og søknadsbeløp vil ramme aktiviteten i Norges mange frivillige organisasjoner, enten de driver med korps, kor, helse, breddeidrett, bosetting av flyktninger eller miljøvern, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

(©NTB)