Rana Blads nyhetsredaktør Kenneth Gabrielsen vier mye tid til meg og Rødt i sin kommentar om strømpriskrisen. Hovedbudskapet til Gabrielsen virke rå være at Rødts politikk om makspris ikke nytter som tiltak mot de høye strømprisene, så lenge det ikke bygges ut mer kraft. Dette er en fortelling vi hører gjentatt av kommentatorer og regjeringa. Men kan vi egentlig bygge oss ut av denne strømpriskrisa?

Les også

På tide å våkne snart?

Norge har i dag et overskudd av kraft, det er kraftmangelen i Europa og lav tilgang på gass som har økt våre priser. Vi har koblet oss tettere og tettere på det europeiske kraftmarkedet og prisen bestemmes på en felles børs. Nå er det prisen på fossil kraft på kontinentet, ikke kraftbalansen her, som driver opp prisene. Når det er sagt, så stemmer det at Norge risikerer kraftunderskudd i fremtiden. Det skyldes både en nødvendig elektrifisering av samfunnet, for å kutte utslipp. Men det skyldes også en manglende evne til å prioritere hos flere politikere. Når Høyre, AP og SP insisterer på å sløse vekk store mengder strøm på å elektrifisere sokkelen og ikke vil forby unødvendig og strømslukende kryptoutvinning, så blir behovet for mer kraft enda større. Rødt anerkjenner dette og har lagt fram flere forslag på Stortinget om utrulling av løsninger som kan innføres relativt raskt og i hvert fall konfliktfritt, som mer solenergi, mer tilgjengelige støtteordninger for energieffektivisering og mer bergvarme.

Spørsmålet er likevel om det finnes noen mulighet for å bare bygge oss til lave priser. I dag ser vi at vi får skyhøye priser også mens vi har kraftoverskudd. Fordi vi ikke gjør grep for å frikoble norske strømpriser fra europeiske gasspriser, slik Rødt har foreslått. Strømproduksjonen vår er en dråpe i det Europeiske strømhavet. Likevel får kraftprodusentene sette prisen på vannkraften sin etter hva de kan få for den gjennom eksport.

NVE har regnet på at for å koble oss klart fra prisen på kontinentet, hvor dyr fossil kraft setter prisen, trenger Norge et kraftoverskudd på 40 TWH. Om vi skal få til det må vi muligens teppelegge Norge med vindturbiner og bygge ut de fleste vernede vassdrag i Norge. Særlig om vi i tillegg skal bruke 10-15 twh mer på å elektrifisere oljeplattformer. Det er uaktuelt for Rødt.

Realiteten er nok at det ikke finnes planer for å mer enn doble kraftoverskuddet, som i dag er rundt 16 twh, de neste årene. I hvert fall ikke når det sies ja til alt av forbruk, som elektrifisering av sokkelen. Da vil vi fortsette å betale for rimelig fornybar energi som om det var dyr fossil energi.

Vannkraften, som er størsteparten av vår kraftproduksjon, koster 11,77 øre å produsere i snitt. Likevel betaler vi i Norge mer enn tigangen. enkelte dager opp mot 70 ganger så mye for å bruke den. Vi risikerer at strømprisen gjør de fattige fattigere og at industri og bedrifter legger ned. Det kan virke som om Rana blad er komfortable med at Norge blir en råvareeksportør, som satser på salg av strøm. Det er ikke Rødt. Vi vil at norsk industri skal ha produksjon, og produkter å eksportere. Da må strømmen være rimelig, den må gå til industrien og ikke selges ut av landet.

Hilsen Bjørnar Moxnes, Leder i Rødt