Karen Hagland er glad og lettet over at Helgelandssykehuset Mo i Rana vil ta imot penger til kjølehette: - Nå er det sol ute og sol inne