Bilder fra Karrieredagen som samlet 2.000 ungdommer i Ranahallen