Kim-André Åsheim ansettes som prosjektleder i Rana Utviklingsselskap (RU), og tiltrer stillingen senest 1. juni. Han blir med det prosjektleder på industri i RU. Han skal lede prosjektet «Mobilisering for batterifabrikk» for RU, skriver RU i en pressemelding.

Prosjektet har som formål å bidra til lokal og regional tilrettelegging for etablering av batterifabrikk i Mo i Rana. Et prosjekt av slike dimensjoner vil utfordre både lokale myndigheter og næringslivet i regionen. Prosjektet har også som formål å få til nye spin-off etableringer som følge av Freyr sitt engasjement i regionen.

Batterifabrikken er et av syv prioriterte prosjekt i temaplan næringsutvikling for Rana kommune.

- Dette er en stilling som tiltrakk seg flere gode søkere og jeg er svært tilfreds med at Kim-André skal styrke vårt team i RU. Kim-André er fra Utskarpen og kjenner regionen godt. Han har de siste årene hatt en sentral rådgiverstilling på Stortinget og tar således med seg viktig kompetanse tilbake til Rana, sier adm.dir Ole M. Kolstad i RU i pressemeldingen.

Åsheim ser fram til å ta med seg samboer og barn nordover.

– Om vi lykkes med å få etablert Freyr i Mo i Rana, vil det være et enormt løft og gi positive ringvirkninger for samfunn og næringsliv på hele Helgeland. Norge og verden er inne i en brytningstid der vi skal kutte utslipp av klimagasser svært raskt, samtidig som vi investerer i nullutslippsløsninger. Elektrisitet vil i stadig større grad utkonkurrere fossil energi i årene som kommer, og batteriproduksjon er derfor helt sentralt. Helgeland og Rana har gode muligheter til å bli et tyngdepunkt i den omstillingen Norge skal gjennom de neste årene, sier Åsheim.