– Vi er opptatt av å få til løsninger som gir minst mulig ulempe for pasientene, sier kirurgene Lukasz Krajnik og Stefan Dehof.
Øyvind Bratt

Kirurgene Lukasz Krajnik (41) og Stefan Dehof (57): – Det går ei grense for hvor lite kirurgi vi kan utføre ved et sykehus og fortsatt tiltrekke oss folk

Kirurgene Lukasz Krajnik (41) og Stefan Dehof (57) valgte Helgelandssykehuset Mo i Rana foran store sykehus i Tyskland og Polen, for å få bedre tid til pasienter og familieliv. Nå opplever de plutselig å bli brikker i et politisk spill. Det liker legene dårlig.
Publisert