- Generelt så har Kitch'n hatt kraftig vekst de siste årene. Dette året er det første hvor vi legger ned noen butikker, sier Odd Sverre Arnøy, daglig leder i Kitch'n og Tilbords til Nettavisen.

Den Sandnes-baserte kjøkkenkjempen Kitchn har allerede lagt ned butikkene i Raufoss, Jomfrugata i Trondheim og Verdal, og vil legge ned butikken på Tuvensenteret på Notodden før sommeren. Samtidig kommer det en ny butikk i Stavanger og to i Oslo (Hasle og Frognerveien) i andre halvår i år.

Kjøkkenkjeden har blant annet butikker i Drammen, Lier og Nedre Eiker.

For høy leie

Arnøy sier at de er i løpende dialog med flere huseiere i tiden og er åpen for å legge ned flere butikker hvis ikke husleien faller. Kitch'n hadde 141 butikker i Norge ved utgangen av 2018, samt 15 i Sverige. For ti år siden var det bare 33 butikker totalt.

- Vi har ingen begrensingen for å åpne eller stenge butikker. Vi gjør det som er lønnsomt, men vi trenger å få ned kostnadene. Husleien vi betaler er altfor høy mange steder, sier Arnøy.

Han viser til at lønn og husleie er de største kostnadspostene for butikkjeder som Kitch'n og Tilbords. Med tøff konkurranse, blant annet fra nett, blir det liten vekst i salginntektene til butikkene. Det må huseierne også ta konsekvensene av, mener Arnøy.

- Det tar tid før at de blir redusert til fornuftige nivå. Der vi ikke blir enig, så går vi ut. Vi kan ikke ha kostnadene på det nivået fremover, sier Arnøy.

Regner med nye kutt

Han venter nye butikknedleggelser neste år, i hvert fall hvis de ikke kommer til enighet med huseierne om bedre betingelser.

- Vi ser for oss en forsiktig nedgang i antall butikker både i Kitch'n og interiør- og kjøkkenkjeden Tilbords i 2020, selv om samtalene med huseierne vil avgjøre akkurat hvor mange som forsvinner, sier han.

- Lønn er en annen stor kostnadspost for dere. Kan det være aktuelt med nedbemanning?

- Nei, Kitch'n er den mest effektive kjeden i vår bransje og Tilbords er snart på samme nivå. Vi har aldri mer enn en eller to på jobb i butikkene. Derfor er det ikke aktuelt å redusere antall ansatte, sier han.

Økt omsetning

Tross stor konkurranse har Kitch'n klart å øke omsetning hvert eneste år siden 2009, godt hjulpet av den kraftig økningen i butikker. Kitch'n omsatte til sammen for 1,09 milliarder kroner i 2018, en økning på 73 millioner fra året før. Brutto driftsresultat (ebitda) i Norge, unntatt de 65 franchise-butikkene til Kitch'n, var 56,6 millioner kroner, mot 44,1 millioner i 2017.

2018 var et begivenhetsrikt år for bransjen, med flere store konkurser, en følge av flere år med overetablering av butikker og økende konkurranse fra internettaktører. Blant annet gikk tradisjonsrike Rafens og Tilbords overende, men Kitchn overtok konkursboet etter sistnevte kjede. I tiden rundt konkursen ble 45 Tilbords-butikker lagt ned.

Arnøy tror de store endringene i markedet deres er til en fordel.

- Markedet forandrer seg kraftig gjennom denne restruktureringen av bransjen i 2018. Til sammen fikk vi en reduksjon på 70 og 80 butikker, og det var sunt for markedet, sier han.

- Har dere vurdert å slå sammen Kitch'n og Tilbords?

- Nei, det er ikke aktuelt. I stedet for å å slå to butikker sammen til én, hvorfor ikke fortsette som før og penetrere markedet med et bredere sortiment i to forskjellige butikker?, sier Arnøy.

- Lykkes med Tilbords

Han understreker at Kitch'n er uansett såpass stor at en fusjon ville bli en krevende øvelse.

- Ledergruppen overlapper nesten fullstendig i de to kjedene og det er bare to personer i hver ledergruppe som bare jobber med enten Tilbords eller Kitch'n. Vi er fornøyd med hvordan vi driver, sier Arnøy.

Tilbords har allerede redusert antallet butikker betraktelig og utover de butikkene som allerede er borte er det ingen konkrete planer om å legge ned flere.

- Vi åpner faktisk en ny butikk neste halvår i Bergen. Vi forventer å ha rundt 70 butikker ved utgangen av året, sier han.

Tilbords omsatte for 398 millioner kroner i fjor, og hadde et positivt brutto driftsresultat på 12,2 millioner kroner, godt hjulpet av at administrasjonen i selskapet ble redusert fra 50 til 20 personer da Kitch'ns eiere tok over.

- Vi er i ferd med å lykkes bra med Tilbords, vi har redusert kostnadene og lagt til rette for bedre marginer og positiv vekst for kjeden, sier Arnøy.