Jeg ser av lokalavisa at nye rutetider for Helgelandspendleren er ute på høring. Hos hvem den er på høring vet jeg ikke? Ikke hos meg i alle fall, og ingen av de som daglig pendler fra Nesna til Sandnessjøen. Ikke vet jeg om jeg eller vi er en høringsinstans eller ikke, men det burde vi ha vært. Hvem andre enn de som daglig bruker Helgelandspendleren burde være det?

Uansett leser jeg at dere vil at båten skal gå fra startstedet (Træna) 20 minutter senere enn den gjør i dag. Hvilken hensikt det skal ha står det ingenting om i avisa. Hvordan dette skal bli bedre for de som bruker båten ofte eller daglig står det ingenting om. Man kan jo selvsagt tenke seg noen mulige ting som blir bedre. De som drar fra startstedet om morgenen kan sove litt lengre. Det samme kan alle langs med ruta. Andre argumenter greier jeg ikke å komme på akkurat her og nå. Det kan selvsagt være en del logistiske argumenter som jeg ikke har særlig greie på.

Jeg vil bare si hvordan en endring med at båten kommer 20 minutter slå ut for meg (og kanskje de andre som også pendler fra Nesna). Jeg kommer da til Sandnessjøen 20 minutter senere og får da 20 minutter kortere arbeidsdag. Som dere sikkert kjenner til så skal man i en stilling som min jobbe ca 37.5 time pr uke. Selv om jeg har fleksitid så kan jeg ikke jobbe bare 30 timer i uka i løpet av et helt halvår eller et år. Da går jeg kraftig med underskudd på fleksitidkontoen. At båten går som i dag, altså 07.45 fra Nesna, går bra.

Så vet jo alle vi at det er rikelig med vind og vær her på fantastiske Helgeland. Båten frakter varer og gods og er derfor en del forsinket i løpet av høsten og vinteren. Så med 20 minutter senere avgang pluss forsinkelser da blir det rett og slett vanskelig å bruke båten til jobbpendling. Og det er veldig synd fordi dere har investert i en fantastisk ny båt (Fredrikke Tønder Olsen) med en særdeles hyggelig betjening som gjør turen til en god opplevelse.

Alternativet er å ta ferja fra Nesna til Levang med egen bil. Det er dyrt, lite miljøvennlig og tar dobbelt så lang tid. I tillegg kan man heller ikke bruke turen til å jobbe. Som dere også sikkert har fått med dere så har det vært mye styr med ferjene på Nesnasambandet. De er gamle ferjer som rett som det er forsinket eller plutselig ikke går fordi de må på reparasjon.

Spørsmålet dere må stille dere er om dere med Helgelandspendleren skal bidra til at folk skal kunne pendle på jobb? Om dere skal bidra til å gjøre denne delen av Helgeland til et felles arbeidsmarked? Eller om Helgelandspendleren hovedsakelig skal være til for at folk på ytre Helgeland skal komme seg til lege, på sykehuset, til tannlege, på handel mm? Er det mulig å kombinere disse to som i dag?

Selv om vi ikke er en høringsinstans så ønsker jeg nå å si hva som er mitt (og kanskje de andre dagpendlerne fra Nesna) sitt behov og ønsker.