Samspillet mellom by og bygd

Kjære Rana Senterparti. Dere er herved invitert til kaffe og vafler hjemme hos meg i Utskarpen.

For en stund siden hadde jeg et innlegg i spalten «Helgetanker» i Rana Blad. Jeg skrev at det er viktig med en attraktiv by om vi skal greie å tiltrekke oss tilflyttere til kommunen, og at jeg er uenig med dem som ønsker å nedprioritere byutvikling.

Jeg fikk to tilsvar fra tre Senterpartipolitikere. Svaret fra lokallagsleder Hilde Lillerødvann og gruppeleder Johan Petter Røssvoll er et saklig og godt innspill. Jeg er helt enig med dem i at også områdene utenfor byen må prioriteres. Jeg var så enig at jeg ikke så noe behov for å skrive noe tilsvar. Jeg bor selv i Utskarpen. Jeg flyttet hit fordi jeg er glad i bygda. Det sier seg selv at jeg brenner for distriktene.

Det andre svaret kom fra Sp-politiker, sambygding og venn Terje Røli. Det kan virke som om Røli har misforstått mitt opprinnelige innlegg, og trodd at næringsforeningen har standpunkt de ikke har. Jeg ønsker derfor å komme med noen oppklaringer.

For det første er det naturligvis feil at Ranaregionen Næringsforening «ekskluderer distriktene», slik Røli hevder. Ranaregionen Næringsforening er selvsagt åpen for alle næringsdrivende, også fra landbruket. Jeg har hatt stor glede av å besøke og prate med medlemmer som driver med landbruk, industri og reiseliv utenfor bykjernen. Jeg ønsker absolutt flere medlemmer fra primærnæringene.

Jeg har ikke tall på antall timer jeg har brukt på å få oppmerksomhet rundt veien til Visit Plura. Næringsforeningen har også prioritert utbedring av Bustneslia svært høyt. Dette er viktig for oppdrettsnæringen langs kysten vår, men ikke minst for folk i Straumen og Utskarpen. Det siste året har vi sammen med andre hatt flere medieoppslag om saken og skrevet høringsinnspill. Jeg er også stolt av at næringsforeningen har skrevet en samarbeidsavtale med Okstindan Natur og Kulturpark, hvor vi sammen skal jobbe for utvikling av næringslivet i Hemnes. Dette var bare noen eksempler på hvordan jeg og styret jobber hardt for å være en relevant forening for alle våre medlemmer, også utenfor bykjernen og Rana sine kommunegrenser. Og det skal vi fortsette å gjøre.

Alt dette forteller jeg med glede mer om til Rana Senterparti. Så lenge jeg har vært daglig leder har ikke Sp tatt kontakt med næringsforeningen for å høre hva vi arbeider med. Heller ikke i forkant av disse påstandene om at vi «ekskluderer distriktene». Kanskje vi kan snu dette?

For det andre kan ikke jeg svare for formannskapet eller kommunestyrets prioriteringer. Formannskapet sitt forslag til kommunestyret om å utrede privatisering av utkantsveier var ikke vedtatt da mitt innlegg sto på trykk. Mitt innlegg handlet om byutvikling. Jeg skjønner godt at det blir en provokasjon at kommunen ønsker å kvitte seg med utkantsveier. Det er også potensielt skadelig for landbruket, og ikke minst attraksjonskraften til småsteder utenfor byen. Jeg mener forslaget sender feil signaler, og skaper enda større splittelse mellom folk i byen og på bygda. Kritikk og spørsmål om denne saken må nesten tas opp med de politikerne som stemte for forslaget i formannskapet.

Mo i Rana er en fin by, som i årene framover kommer til å bli enda finere. Men, og her beklager jeg på forhånd til byfolket, det er fortsatt en liten by. Rana er definert som distriktskommune med sentralitetsklasse 4. Sånn sett er alle arbeidsplasser i regionen distriktsarbeidsplasser. I tillegg får svært mange av oss som bor i bygdene rundt vår inntekt fra arbeid i byen. Ja, byen har gjort det mulig for meg og min familie å flytte til Utskarpen fra Østlandet. Utskarpen har opplevd god tilflytting, og det vil bare øke de neste årene etter hvert som folketallet øker på Mo. Uenighet rundt byutvikling og investering i byen er selvsagt helt greit. Jeg tror likevel fullt og fast på at byutvikling er viktig strategisk, også for bygdene rundt.

Det er en del av jobben min å engasjere meg i debatter, og vi trenger engasjement og diskusjoner om samfunnsutviklingen i regionen vår. Jeg må likevel si fra når næringsforeningen feilaktig blir anklaget for å ekskludere næringslivet utenfor byen. Framover håper jeg derfor at vi kan lytte mer til hverandre, og gjerne ta en rask faktasjekk før vi skriver motinnlegg til hverandre i avisa. Det er ikke alltid at bredpenselen er det beste verktøyet.

Jeg tar mer enn gjerne et møte med Senterpartiet for å fortelle både om det vi gjør for å fremme næringslivet på bygdene, hvorfor jeg mener at en god by er viktig for bygdene rundt, og ikke minst hvorfor jeg mener gode bygder er viktige for byen. Dere er herved invitert til kaffe og vafler hjemme hos meg i Utskarpen. Alt trenger jo ikke å foregå i byen.

Ingvild Skogvold, leder i Ranaregionen Næringsforening