Kjetil (50) og Lene (49) er evakuert grunnet rasfare. Kommunen søker NVE om midler for å erstatte familiens hus: – Nå slipper vi å leve i frykt