Klagde inn NAV til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse: - Nå ønsker vi en avklaring

Snart ett år siden har gått siden Mellomvika 5 klagde NAV inn til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Saken er fortsatt ikke behandlet.