Klagde NAV inn til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Nå er saken avgjort

Mellomvika 5 nådde ikke frem med klagen. NAV har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.