Klar tale fra politikerne: Ja til lengre spritsalg og kortere skjenketid