Klart for fjernsynskjøkken med Jæger Hansen. – Skal lage mat med storfugl, rådyr og rein