Trygve Hoff er mest kjent som visesanger med flere plateutgivelser, men han var også forfatter, komponist, teaterinstruktør, kordirigent og produsent av flere radio- og TV-programmer. Trygve Hoffs minnepris er en nasjonal kulturpris og selve beløpet prisvinneren får er på 50.000 kroner. Det deles også ut et diplom laget av bildekunstneren Bjørnar Meisler.

Prisen deles denne gang ut til Kjelvikspillet, et friluftsteater som spilles på husmannsplassen Kjelvik i Sørfold, og bidrar til å gjøre plassen til et levende kulturminne. Annenhver sommer helt siden 1998 har profesjonelle kunstnere innen teater, musikk og visuell kunst møtt barn og unge for å arbeide fram forestillinger.

– Minneprisen på 50 000 kroner gis til en person eller gruppe personer som driver kulturarbeid. Kjelvikspillet er et strålende eksempel på kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd i nærmere 25 år, der amatører og profesjonelle har jobbet side om side. Med utgangspunkt i teater har ulike kunstformer skapt det helhetlige uttrykket, og ringvirkningene har vært tydelige i lokalsamfunnet, men også langt utover dette, sier prisutdeler og styreleder Morten-Børge Ludviksen i en pressemelding om prisen.

En av Trygve Hoffs fundamentale pilarer var samarbeidet mellom amatører og profesjonelle, og for han var amatøren den som kulturlivet først og fremst måtte bygge på, og han var alltid opptatt av det som rørte seg i samfunnet, både det lokale, nasjonale og det internasjonale.

– Trygve Hoff har satt tydelige spor etter seg, og mange av hans sanger lever i beste velgående. Overordnet all aktivitet var hans klare kulturpolitiske holdning til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, integrering mellom ulike uttrykksformer/ kunstformer og at tiltakene skulle ha størst mulig spredningseffekt og gi ringvirkninger i lokalmiljøet, sier Ludviksen

Det blir en høytidelig utdeling på Nordland Teater søndag 12. februar etter skuespiller og saltdaling Lena Kristin Ellingsens lunsjteater og sofaprat. Representanter fra Kjelvikspillet og styret i Trygve Hoff-stiftelsen til stede.

I pressemeldingen står det at Trygve Hoff Stiftelsen mottok mange forslag til verdige prismottakere fra hele landet, og etter nøye gjennomgang og vurderinger var det et enstemmig styre som gir Trygve Hoffs minnepris 2022 til Kjelvikspillet.

– Flere av dem som har vært med som barn og ungdom er i dag toneangivende kunstnere, og de uttrykker tydelig at deltakelsen i Kjelvikspillet har hatt stor betydning for deres karrierevalg. Mange av dem kommer stadig tilbake som profesjonelle deltakere på Kjelvikspillet noe som har stor betydning for de unge som deltar.

Prisen deles ut for 15. gang.