Her deles huset fra 1880-tallet opp og flyttes med lastebil, før det skal få nytt liv