Nordnorsk betongklynge tatt opp i nasjonalt program. Satser miljøvennlig i kaldt klima

Bak fra venstre adm.dir. i SIVA Ingrid Riddervold Lorange og adm.dir. i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foran fra venstre forskningssjef i NORUT Narvik, Bård Arntsen, styremedlem i klyngen, daglig leder i Heatwork Reidar Schille, styreleder i klyngen og seniorrådgiver i KUPA Geir Frantzen, prosjektleder i klyngen.

Bak fra venstre adm.dir. i SIVA Ingrid Riddervold Lorange og adm.dir. i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foran fra venstre forskningssjef i NORUT Narvik, Bård Arntsen, styremedlem i klyngen, daglig leder i Heatwork Reidar Schille, styreleder i klyngen og seniorrådgiver i KUPA Geir Frantzen, prosjektleder i klyngen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Betongklyngen N3C er tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA.

DEL

Betongklyngen N3C, med utspring fra betongmiljøet i Narvik, ble torsdag tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA Clusters. Seremonien foregikk i Oslo hvor blant annet næringsminister og ledere for Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA deltok.

Betongklyngen kom igjennom nåløyet som eneste nordnorske søknad. Klyngen har i alt 43 medlemmer og har som ambisjon å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg og betongarbeid i kaldt klima.

Blant medlemmene i Betongklynger er store og små bedrifter i hele verdikjeden fra Trøndelag og Nord-Norge, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

– Målet på sikt er å kunne bygge i betong hele året med lik kvalitet og med reduserte klimautslipp. Dette vil bidra til økt effektivitet og lønnsomhet for hele verdikjeden, fra byggherre til entreprenør. Bygging i kaldt klima er aktuelt i store deler av verden, og potensialet for å levere løsninger langt utenfor landets grenser er store, sier prosjektleder for klyngen, Geir Frantzen i KUPA, i en pressemelding.

Klyngeprosjektet har en god kobling mellom akademia og næringsliv. Innenfor rammen av prosjektet gjennomføres blant annet følgende aktiviteter:

  • Måle- og dokumentasjonsarbeid for bruk av vannbårent varmesystem i betong.
  • Resirkulering og gjenbruk av betong, knyttet opp mot prosjektet Ny By Ny Flyplass i Bodø
  • Utvikling og gjennomføring av arktisk tilpassede betong-kurs med bl.a. UIT og Narvik VGS/OPUS.

– For å møte den sterke veksten i bygge- og anleggssektoren i et tøft, kaldt og skiftende klima, er det helt avgjørende med samarbeid og smartere løsninger. Sammen med lange transportavstander, store snømengder og mangel på dagslys, gjør dette betong- og byggearbeid spesielt utfordrende. Alle disse faktorene representerer utfordringer som krever både forskning og innovative løsninger for at sikkerhet, framdrift og kvalitet på arbeidet skal ivaretas, sier Frantzen.

– Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir både finansiering og mulighet for økt konkurransekraft gjennom utvikling av nye metoder og produkter, avslutter en fornøyd prosjektleder.

Artikkeltags