På onsdag meldte Rana Blad at Selforsbrua ble enveiskjørt fra torsdag morgen på grunn av vegarbeid.

Selforsbrua blir enveiskjørt fra torsdag morgen

Kun nordgående trafikk kan passere. Statens vegvesen meldte på sine sider om at sørgående trafikk må via Selforsvegen og Nesnavegen. Vegvesenet har beregnet at sluttiden på vegarbeidet blir den 17. oktober.

Allerede torsdag ettermiddag ble det kaotisk trafikk og lange køer som følger av at brua er enveiskjørt. En av Rana Blads journalister sier han brukte 30 minutter fra Toraneset til Mjølan. Han og mange andre bilister har stoppet fullt opp på grunn av køen.

Kristian Andreassen i Statens vegvesen opplyser videre om at det gjøres manuell dirigering slik at trafikk fra E6 kan komme seg via Selforskrysset.

– Vi hadde en lignende operasjon for cirka et år siden og vi må påregne noe kø i de periodene på morgenen og ettermiddagen. Det gikk greit sist gang og tror det vil gjøre det også denne gangen, sier han.

Andreassen har forståelse om at trafikanter kan bli litt irriterte av slike kødannelser, men at det er en nødvending jobb de gjør på brua og den må gjøres.

– Vi må bare be bilistene om å være tålmodig og forsiktig.

Hans erfaring er at folk blir klar over trafikksituasjonen og tilpasser seg best mulig.

Angående lengden på arbeidet på brua, forsikrer Andreassen om at de jobber så fort som mulig, men at det fortsatt vil ta fire uker.