Kommentarfeltene på sykehussakene på ranablad.no stenges nå. Den avgjørelsen er ikke tatt med lett hjerte og den sitter langt inne. Men det er nødvendig. Vi kan ikke lenger stille denne plattformen til rådighet for det som nå i høst har utviklet seg til noe helt annet enn en seriøs debatt. Vi kan ikke lenger tillate at det slenges ut udokumenterte påstander, at meningsmotstandere sjikaneres, at rykter spres, at folk fritt får skrive at sykehusledelsen må sparkes eller at helseministeren er korrupt. Og så videre og så videre.

Som sjefredaktør har jeg ansvaret for alt som publiseres, også i kommentarfeltene. Jeg har gjentatte ganger vært oppe med det gule kortet. Det røde kortet har tidligere halvveis vært ute av lomma, og nå legges det altså på bordet. Vi har ingen publiseringsplikt, slik enkelte later til å tro. Så når vi nå stenger kommentarfeltene på sykehussakene har ikke dette noe med «sensur» å gjøre. Vi kan simpelthen ikke lenger stå inne for det som skrives på nettsida vår.

Rana Blad og andre mediehus skal i tillegg til å informere lesere og innbyggere om det som skjer, fungere som debattarenaer. I alle fall er tanken at vi skal gjøre det. Det gjelder både på leserbrevplass på nett og på papir, og gjennom at vi stiller våre kommentarfelt på Facebook til rådighet for friske meningsutvekslinger.

Meningsutvekslinga i sykehussaken er nå blitt så omfattende og stygg, at selv jeg som er en hardhudet sjefredaktør lar meg forbløffe av hva folk får seg til å ytre offentlig. Dessverre må jeg bare erkjenne at den frie debatten ikke lenger fungerer som en fri debatt. Det som foregår i kommentarfeltene våre, fører ikke noe konstruktivt og godt med seg. Debatten er blitt så fri, og hard, at den skremmer bort mange stemmer. I hovedsak er de som skriver kommentarer på nettsida vår godt voksne menn. De er gjengangere som driver og diskuterer med hverandre, og slenger dritt om hverandre. Kvinnene glimrer med sitt fravær. Det samme gjør de unge stemmene. Det burde bekymre flere enn meg. At det skal være godt voksne, eldre menn, som skal definere debatten og dermed også være med å tegne et bilde av Helgeland som en kranglevoren og uoppdragen region, er ikke lenger greit.

Vi forhåndsmodererer ikke det som skrives på nettsidene våre. Dermed skjer det at ytringer som er langt over streken blir liggende på sidene våre ei stund før vi får reagert. Vi tar grep for å skape en mer konstruktiv debatt, men det er krevende. Vi følger som best vi kan med på hva som legges inn i kommentarfeltene våre. Og for å si det sånn, dette har krevd store ressurser særlig den siste tida, etter at det tok full fyr i debatten i forbindelse med tarmkreftkirurgisaken.

Det burde være unødvendig å bruke ressurser på å holde voksne mennesker i ørene, men til tross for gjentatte oppfordringer om å holde et saklig debattnivå og trusler om utestengelse, så fortsetter mange i samme løypa. Gjennom at disse får ytre seg på våre plattformer, er vi med på legitimere en debattform som verken er opplysende eller oppbyggende. Slik vil vi ikke ha det lenger.

Og for å ha det sagt: Kommentarfeltene stenges ikke fordi meninger skal knebles. Kommentarfeltene stenges ikke for å underslå meninger fra andre deler av Helgeland. Kommentarfeltene stenges ikke for at Rana Blad-redaktøren ikke tåler motbør.

De som ønsker å ytre seg om sykehussaken, har selvsagt fortsatt all verdens av mulighet til å gjøre det, gjennom å sende inn leserbrev. Det er det allerede mange som gjør. De som heretter ønsker å imøtegå ting som framkommer i andres leserbrev, skal selvsagt få gjøre det, men de får altså ikke lenger gjøre det ufiltrert i kommentarfeltene.

Som redaksjon er det vår oppgave å lage ei lokalavis som avviker fra ikke-redigerte arenaer. Disse formidler verbal støy og en strøm av drøye og udokumenterte påstander. Å stenge kommentarfeltene på sykehussakene tror og håper jeg vil bidra til å dempe konfliktnivået. Den ordkrigen og utskjellinga mellom helgelendinger om sykehuset som nå foregår i alle avisene i regionen, er ødeleggende og utmattende.

I neste uke er det styremøte i Helgelandssykehuset. Der legges det fram et brev fra Fagforbundet hvor det pekes på at med god dialog med avisredaktørene på Helgeland, vil pressen bidra til å ta ned konfliktnivået på Helgeland.

Å stenge kommentarfeltene på sykehussakene får være Rana Blad sitt bidrag nå. Så er det å håpe at organiserte i Fagforbundet og andre ansatte i Helgelandssykehuset samtidig finner områder hvor de selv kan bidra til å dempe konfliktnivået. Jeg velger å tolke utspillet fra Fagforbundet i beste mening, for jeg kan ikke tro de har et ønske om å kneble pressen?

Jeg kan forsikre at vi skal fortsette å gjøre jobben vår med å avdekke og skrive om det som skjer i Helgelandssykehuset og Helse Nord, selv om det er aldri så konfliktfylt. Og det som måtte framkomme, skal alle fortsatt få en mulighet til å kommentere. Bare ikke på direkten og totalt uten filter.

Marit Ulriksen,
sjefredaktør