Alle departementene bør ta grep for å spare strøm i sine bygg og eiendommer, skriver kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i et brev.

– Jeg mener det er viktig at staten tar grep for å bidra til lavere energibruk. Eiendomsporteføljen til staten er av betydelig størrelse, med et stort potensial til å spare strøm. Lavere energibruk vil i tillegg være økonomisk lønnsomt for staten, skriver Gjelsvik i brevet.

Oppfordringen gjelder både leide lokaler, selvforvaltende eiendommer og eiendommer som forvaltes gjennom statens husleieordning.

– I departementene sitter vi på mange eiendommer i ulike sektorer. Jeg sitter blant annet med Statsbygg. Forsvaret har veldig stor eiendomsmasse, du har helseforetakene, forskning og høyere utdanning, og så videre, sier Gjelsvik til NTB.

Vil styre ventilasjon, temperatur og belysning

Kommunalministeren understreker at flere departementer og etater allerede er i gang med dette arbeidet, blant annet Forsvaret og Statsbygg. Brevet inneholder også konkrete forslag til hvordan man kan redusere strømforbruket.

– Tiltak som vil kunne gi effekt på kort sikt, er styring av ventilasjon, temperatur og belysning i bygg. De færreste bygg har full brukstid for alle rom hele døgnet. Dersom en konsentrerer bruken til færre rom, vil en kunne skru av ventilasjon, oppvarming og belysning i rom som ikke blir brukt, skriver kommunalministeren.

Overfor NTB sier han at det også er en løpende dialog med kommunesektoren, men at kommunene selv allerede gir dette problemet tilstrekkelig oppmerksomhet, slik at det ikke vil gå ut et lignende brev til dem.

Statsbygg jubler

Statsbygg leier ut eiendom til store deler av offentlig sektor, og kjøper strøm til fastpris som sparer dem 200 millioner kroner i år. Det gir leietakerne lite økonomisk insentiv til å spare strøm. Direktør Harald V. Nikolaisen sier kommunalministerens oppfordring vil gjøre det lettere å nå ut til leietakere om nødvendigheten av å slukke lys og dempe temperaturen.

– Dette er tydelig politisk signal om at energiøkonomisering skal opp. Det har vært underkommunisert, men at vi nå har for lite energi, er en tanke som er ganske ny og som rykker opp i bevisstheten både hos oss og leietakerne, sier Nikolaisen til NTB.

Han forklarer at kartlegging viser det er fullt mulig for den samlede eiendomsmassen på land å spare 15 prosent av dagens strømforbruk, like mye kraft som behøves for å elektrifisere sokkelen.

– Statsbygg har lenge hatt ambisiøse mål om å redusere eget energiforbruk, men det blir en egen drive når politikerne stiller krav og gir en tydelig beskjed til alle brukere av våre bygg om at nå må de spare energi. Dette vil gjøre det gjør det lettere å nå de målene vi har satt, sier Nikolaisen.

Vil ikke innføre krav

Flere land har innført håndfaste krav til blant annet senket temperatur og mindre belysning av offentlige bygg. Det ønsker Gjelsvik ikke å innføre i Norge.

– Dette er noe jeg har drøftet med kolleger i regjeringen, og jeg opplever at statsrådene er opptatt av å følge opp på sine områder. De er opptatt av å finne de beste løsningene innenfor bestemte sektorer. Vi kan hente inspirasjon fra andre land, men man skal være forsiktig med å kopiere løsninger andre har innført. Vi må se hva som er best for oss, sier han.

Brevet inneholder også en oppfordring til å finne ut hvordan man kan redusere energibruken på lengre sikt.

– Jeg mener vi fra statens side har et viktig ansvar for å gå foran. Selvsagt ønsker vi å bidra til strømsparing blant privatpersoner og næringsliv. Men vi må vise fra statens side at vi fra statens side at vi med vår store eiendomsportefølje og bygningsmasse har et stort potensial for å spare strøm, sier Gjelsvik.